מקצוע מידע על מקצוע : משואות דיפרנציאליות רגילות/ח - 104131 (Previous)

104131 - משואות דיפרנציאליות רגילות/ח
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2       מקצועות צמודים
  104014 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'      
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ'      
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
 
  094323 מודלים דינמיים בחקר ביצועים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094333 מודלים דינמיים בחקר ביצועים      
  104213 משוואות דיפרנציאליות      
 
  104091 מתמטיקה 2 רפואה /ב       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104094 פרקים במתמטיקה לרפואנים 2      
 
  104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'       מקצועות מכילים
  104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת'      
  104285 משוואות דיפרנציאליות רגילות א'      


מקצועות קדם: אחד מהמקצועות (104003 ,104017,104018) ואחד מהמקצועות (104166 ,104019 ,104009 ,104006 ,104167 ,104016). מבוא. דוגמאות ושימושים למשוואות דיפרנציאליות. משוואות מסדר ראשון: משוואות ניתנות להפרדה, משוואות לינאריות, שיטות אד-הוק. משפט קיום ויחידות לבעיות התחלה. משוואות לינאריות מסדר שני ומעלה: בסיס, ורונסקיאן, משוואות עם מקדמים קבועים, משוואות אי-הומוגניות, השוואת מקדמים, וריאציה של פרמטרים. פתרון בעזרת טורי חזקות, מערכות של משוואות, מושגי היציבות, מערכות אי-הומוגניות. התמרת לפלס, קיום ושימושים.


הערות
המקצוע הנ"ל אינו מיועד לסטודנטים
מהנ.חשמל,פיסיקה ומדעי-המחשב
סטודנט שירשם למקצוע זה י ב ו ט ל
ע"י המערכת.
מתרגלת אחראית: גב' גלינה ליטבינוב.
מועדי בחינות 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט סמסטר קודם
חדרבניין שעת בחינה יום תאריך מועד
202
205
300
301
302
304
306
307
309
310
311
500
501
502
504
505
506
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
13:00-16:00 ב 22.07.2019 א
701
703
704
705
707
708
801
802
803
804
805
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ה 03.10.2019 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 כימיה 10:30-12:30 ב ד"ר סימנובסקי איליה הרצאה 10 11
804 אולמן 10:30-11:30 ה גב ליטבינוב גלינה תרגול 11
 
1 כימיה 10:30-12:30 ב ד"ר סימנובסקי איליה הרצאה 10 12
307 אולמן 10:30-11:30 ה גב גרוזד מרינה תרגול 12
 
1 כימיה 10:30-12:30 ב ד"ר סימנובסקי איליה הרצאה 10 13
307 אולמן 14:30-15:30 ד מר אברהם גרשון תרגול 13
 
1 כימיה 10:30-12:30 ב ד"ר סימנובסקי איליה הרצאה 10 14
804 אולמן 14:30-15:30 ד מר עבד אלפתאח אחסאן תרגול 14
 
507 פישבך 12:30-14:30 ב ד"ר כהן יוסף הרצאה 20 21
302 אולמן 08:30-09:30 ד גב ליטבינוב גלינה תרגול 21
 
507 פישבך 12:30-14:30 ב ד"ר כהן יוסף הרצאה 20 22
604 אולמן 12:30-13:30 ה גב פת ניקה תרגול 22
 
507 פישבך 12:30-14:30 ב ד"ר כהן יוסף הרצאה 20 23
601 אולמן 11:30-12:30 ג מר בר און רועי תרגול 23
 
507 פישבך 12:30-14:30 ב ד"ר כהן יוסף הרצאה 20 24
101 אולמן 11:30-12:30 ג גב גרוזד מרינה תרגול 24
 
205 אולמן 12:30-14:30 ג ד"ר פוגרבניאק ילנה הרצאה 30 31
802 אולמן 14:30-15:30 א ד"ר גורן אבי תרגול 31
 
205 אולמן 12:30-14:30 ג ד"ר פוגרבניאק ילנה הרצאה 30 32
302 אולמן 09:30-10:30 ד גב ליטבינוב גלינה תרגול 32
 
205 אולמן 12:30-14:30 ג ד"ר פוגרבניאק ילנה הרצאה 30 33
701 אולמן 12:30-13:30 ה גב גרוזד מרינה תרגול 33
 
        ד"ר פוגרבניאק ילנה הרצאה 60 69
          תרגול 69
 
        ד"ר פוגרבניאק ילנה הרצאה 77 77
          תרגול 77


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , אביב תש"פ
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2018 , 2018/2019 קיץ תשע"ט

נערך בתאריך 17/11/2019 בשעה 14:35:09