מקצוע מידע על מקצוע : תורת הפונקציות 1 - 104122

104122 - תורת הפונקציות 1
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'       מקצועות קדם
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ'     או
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'     או
  104281 חשבון אינפי 2     או
 
  104221 פונקצ' מרוכבות והתמרות אינטגרליות       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  104215 פונקציות מרוכבות א'       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


שדה המספרים המרוכבים. המישור המרוכב המורחב (כדור רימן). סדרות וטורים של מספרים מרוכבים. פונקציות אנליטיות. משוואות קושי-רימן. פונקציות הרמוניות. הפונקציות האנליטיות האלמנטריות. ענפים של פונקציות רב-ערכיות. אינטגרלים קוויים של פונקציות מרוכבות. משפט קושי. נוסחת קושי. משפט ליוביל. עקרון המקסימום. טורי טילור וטורי לורן. אפסים ונקודות סינגורליות של פונקציות אנליטיות. משפט השארית ושימושיו. עקרון הארגומנט, העתקות קונפורמיות (כולל משפט רימן ללא הוכחה).


הערות
תרגיל 11 מיועד למסלולי מתמטיקה.
תרגיל 12 לרישום בלבד, עבור סטודנטים
ממדעי המחשב. מוגבל ל 10- סטודנטים.
מועדי בחינות 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט סמסטר
חדרבניין הערות שעת בחינה יום תאריך מועד
102
103
104
אולמן
אולמן
אולמן
הסטודנטים המשובצים לחדר 233 יבחנו ב
אולמן 103+102
מ 234 יבחנו בחדר 104
09:00-12:00 ב 15.07.2019 א
705 אולמן   13:00-16:00 ב 07.10.2019 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט סמסטר
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
311 אולמן 11:30-12:30 ב ד"ר חנבסקי מיכאל הרצאה 10 11
311 אולמן 12:30-14:30 ג
311 אולמן 16:30-17:30 ב מר רוזנפלד ראוך איתמר תרגול 11
 
311 אולמן 11:30-12:30 ב ד"ר חנבסקי מיכאל הרצאה 10 12
311 אולמן 12:30-14:30 ג
          תרגול 12
 
        ד"ר חנבסקי מיכאל הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף

נערך בתאריך 23/01/2020 בשעה 07:01:26