מקצוע מידע על מקצוע : מתמטיקה 1 רפואה - 104087

104087 - מתמטיקה 1 רפואה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
5.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     1 5 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104003 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104005 אלגברה 1      
  104006 אלגברה לינארית      
  104010 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'      
  104012 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת'      
  104014 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'      
  104017 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1נ'      
  104018 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'      
  104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ'      
  104090 מתמטיקה למדעי החיים      
  104093 פרקים במתמטיקה לרפואנים 1      
  104167 אלגברה א      
  104195 חשבון אינפיניטסימלי 1      
 
  104166 אלגברה א'       מקצועות מכילים


1 שעת מעבדה - אולפן רשות.
1. מבוא: קבוצות ומספרים (ממשיים ומרוכבים).
2. אלגברה ליניארית: מטריצות ודטרמיננטות. מערכות של משוואות ליניאריות.
3. אלגברה של וקטורים וגיאומטריה אנליטית: פעולות בוקטורים, מכפלה סקלרית, וקטורית ומעורבת.
4. חשבון דיפרנציאלי(1): פונקציה במשתנה אחד, פונקציות אלמנטריות, גבולות ורציפות, גזירה, משפט רול, כללי לופיטל ונוסחת טילור ערכים קיצוניים וחקירת פונקציה.
5. חשבון אינטגרלי(1): פונקציה קדומה, אינטגרל מסוים, תכונות שיטות אינטגרציה. אינטגרל מוכלל, שימושים.


נערך בתאריך 21/10/2019 בשעה 05:38:33