מקצוע מידע על מקצוע : משוואות דיפ" רגילות ואינפי 2ח" - 104035 (Previous)

104035 - משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  103015 השלמות מתמטיקה   (   מקצועות קדם
  104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ' ו -    
) 104167 אלגברה א ו -    
  103015 השלמות מתמטיקה   ( או
  104167 אלגברה א ו -    
) 104195 חשבון אינפיניטסימלי 1 ו -    
  103015 השלמות מתמטיקה   ( או
  104016 אלגברה 1/מורחב ו -    
) 104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ' ו -    
  103015 השלמות מתמטיקה   ( או
  104016 אלגברה 1/מורחב ו -    
) 104195 חשבון אינפיניטסימלי 1 ו -    
  103015 השלמות מתמטיקה   ( או
  104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ' ו -    
) 104166 אלגברה א' ו -    
  103015 השלמות מתמטיקה   ( או
  104166 אלגברה א' ו -    
) 104195 חשבון אינפיניטסימלי 1 ו -    
 
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'       מקצועות צמודים
 
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104281 חשבון אינפי 2      
  104285 משוואות דיפרנציאליות רגילות א'      
 
  104131 משואות דיפרנציאליות רגילות/ח       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת'      


אינטגרלים לא מסויימים ומסויימים. משוואות דיפרנציאליות רגילות מסדר ראשון. משפט הקיום והיחידות. משוואות דיפרנציאליות רגילות לינאריות מסדר גבוה. יציבות. מערכות של משוואות לינאריות. מישור הפאזה. אינטגרלים מוכללים. טורי מספרים. טורי פונקציות והתכנסות במידה שווה. טורי חזקות. פתרון משוואות דיפרנציאליות בעזרת טורי חזקות.


הערות
יש להרשם אך ורק לקבוצה בה תוכל/י
להשתתף. במקרה של חוסר מקום בכיתה,
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליה.
מתרגלת אחראית: גב' רבקה אביטל.
מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר קודם
חדרבניין הערות שעת בחינה יום תאריך מועד
600
601
602
603
604
605
606
607
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
מועד א' באינפי 2 ח' יתקיים ב 10.2.2020-
שעה 09.00 בבנין אולמן. משך הבחינה -
100 דקות. שיבוץ אישי מופיע באתר ב-
מידע אישי - כרטיס נבחן ב ח נ י ם.

מועד א' במד"ר יתקיים ב 14.2.2020-
שעה 09.00 בבנין אולמן. משך הבחינה -
100 דקות. שיבוץ אישי מופיע באתר ב-
מידע אישי - כרטיס נבחן מבחנים.
09:00-12:00 ו 14.02.2020 א
301
303
304
305
311
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
במועד ב' יתקיימו שני חלקי הבחינה
באותו יום.
הבחינה בת שני חלקים של 100 דקות לכל
חלק עם הפסקה של 20 דקות ביניהם.
09:00-12:00 ה 12.03.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
309 אולמן 10:30-12:30 ג ד"ר פרס-הרי לידיה הרצאה 10 11
309 אולמן 10:30-12:30 ה
302 אולמן 10:30-12:30 א גב אביטל רבקה תרגול 11
 
309 אולמן 10:30-12:30 ג ד"ר פרס-הרי לידיה הרצאה 10 12
309 אולמן 10:30-12:30 ה
303 אולמן 12:30-14:30 ב מר גייבה יורי תרגול 12
 
309 אולמן 10:30-12:30 ג ד"ר פרס-הרי לידיה הרצאה 10 13
309 אולמן 10:30-12:30 ה
104 אולמן 12:30-14:30 ב גב ליטבינוב גלינה תרגול 13
 
        ד"ר פרס-הרי לידיה הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 06/04/2020 בשעה 13:49:57