מקצוע מידע על מקצוע : משוואות דיפ" רגילות ואינפי 2ח" - 104035 (Current)

104035 - משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  103015 השלמות מתמטיקה   (   מקצועות קדם
  104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ' ו -    
) 104167 אלגברה א ו -    
  103015 השלמות מתמטיקה   ( או
  104167 אלגברה א ו -    
) 104195 חשבון אינפיניטסימלי 1 ו -    
  103015 השלמות מתמטיקה   ( או
  104016 אלגברה 1/מורחב ו -    
) 104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ' ו -    
  103015 השלמות מתמטיקה   ( או
  104016 אלגברה 1/מורחב ו -    
) 104195 חשבון אינפיניטסימלי 1 ו -    
  103015 השלמות מתמטיקה   ( או
  104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ' ו -    
) 104166 אלגברה א' ו -    
  103015 השלמות מתמטיקה   ( או
  104166 אלגברה א' ו -    
) 104195 חשבון אינפיניטסימלי 1 ו -    
 
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'       מקצועות צמודים
 
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104281 חשבון אינפי 2      
  104285 משוואות דיפרנציאליות רגילות א'      
 
  104131 משואות דיפרנציאליות רגילות/ח       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת'      


אינטגרלים לא מסויימים ומסויימים. משוואות דיפרנציאליות רגילות מסדר ראשון. משפט הקיום והיחידות. משוואות דיפרנציאליות רגילות לינאריות מסדר גבוה. יציבות. מערכות של משוואות לינאריות. מישור הפאזה. אינטגרלים מוכללים. טורי מספרים. טורי פונקציות והתכנסות במידה שווה. טורי חזקות. פתרון משוואות דיפרנציאליות בעזרת טורי חזקות.


הערות
יש להשתתף אך ורק בקבוצה בה תוכלי
להירשם. במקרה של חוסר מקום בכיתה,
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
מתרגלת אחראית: גב' רבקה אביטל.
מועדי בחינות 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
הערות שעת בחינה יום תאריך מועד
מועד א' באינפי 2 ח' יתקיים ב 10.7.20-
מועד א' במד"ר יתקיים ב .28.7.20-
  ג 28.07.2020 א
במועד ב' שתי הבחינות מתקיימות באותו
יום.
  ו 16.10.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
305 אולמן 10:30-12:30 א ד"ר דמיטריוק אלון הרצאה 10 11
305 אולמן 12:30-14:30 ג
451 דייויס 16:30-18:30 א מר גייבה יורי תרגול 11
 
305 אולמן 10:30-12:30 א ד"ר דמיטריוק אלון הרצאה 10 12
305 אולמן 12:30-14:30 ג
  אולמן 10:30-12:30 ד גב ליטבינוב גלינה תרגול 12
 
305 אולמן 10:30-12:30 א ד"ר דמיטריוק אלון הרצאה 10 13
305 אולמן 12:30-14:30 ג
701 אולמן 08:30-10:30 ג גב פת ניקה תרגול 13
 
310 אולמן 10:30-12:30 א ד"ר מרקוס לודמילה הרצאה 20 21
310 אולמן 12:30-14:30 ג
304 אולמן 12:30-14:30 ב גב פייגין-קצוב יוליה תרגול 21
 
310 אולמן 10:30-12:30 א ד"ר מרקוס לודמילה הרצאה 20 22
310 אולמן 12:30-14:30 ג
302 אולמן 10:30-12:30 ה גב אבירם אפרת תרגול 22
 
310 אולמן 10:30-12:30 א ד"ר מרקוס לודמילה הרצאה 20 23
310 אולמן 12:30-14:30 ג
302 אולמן 15:30-17:30 ב גב אבירם אפרת תרגול 23
 
233 אמדו 12:30-14:30 ב ד"ר פרס-הרי לידיה הרצאה 30 31
233 אמדו 10:30-12:30 ה
306 אולמן 12:30-14:30 ג גב אביטל רבקה תרגול 31
 
233 אמדו 12:30-14:30 ב ד"ר פרס-הרי לידיה הרצאה 30 32
233 אמדו 10:30-12:30 ה
705 אולמן 14:30-16:30 ד גב זלקמן-סמירין אולגה תרגול 32
 
233 אמדו 12:30-14:30 ב ד"ר פרס-הרי לידיה הרצאה 30 33
233 אמדו 10:30-12:30 ה
302 אולמן 14:30-16:30 ד גב פייגין-קצוב יוליה תרגול 33
 
233 אמדו 12:30-14:30 ב ד"ר פרס-הרי לידיה הרצאה 30 34
233 אמדו 10:30-12:30 ה
306 אולמן 14:30-16:30 ג מר גייבה יורי תרגול 34
 
        ד"ר פרס-הרי לידיה הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף

נערך בתאריך 29/05/2020 בשעה 23:51:36