מקצוע מידע על מקצוע : מבוא להסתברות ח" - 104034 (Current)

104034 - מבוא להסתברות ח'
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'       מקצועות קדם
  104014 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'     או
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ'     או
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'     או
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'     או
  104281 חשבון אינפי 2     או
 
  094411 הסתברות ת'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094412 הסתברות מ      
  094417 הסתברות א'      
  094481 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה      
  095142 מבוא לניהול פרויקטים ר'      
  104222 תורת ההסתברות      


מרחבי הסתברות, אקסיומות, הסתברות מותנית. מאורעות בלתי תלויים. ניסויי ברנולי. משתנים מקריים בדידים, רציפים ומעורבים. פונקציות התפלגות, צפיפות והסתברות. התפלגויות חשובות. תוחלת ומומנטים. טרנספורמציות. האי שוויון של ינסן. וקטורים אקראיים. התפלגויות משותפות ומותנות. קורלציה, וקטורים, גאוסים. פונקציה אופיינית. האי שוויון של צ'בישב. חוק המספרים הגדולים. משפט הגבול המרכזי.


הערות
מיועד למסלולי חשמל, חשמל-פיסיקה
חינוך מתמטיקה, ביו-רפואה פיסיקה -
ביו-רפואה וביו-רפואה-רפואה.
תר 11- ברישום המוקדם עבור מסלול
ביו-רפואה-רפואה.
מתרגלת אחרית: גב' הילה מעין.
מועדי בחינות 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 23.07.2019 א
  ב 07.10.2019 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
310 אולמן 14:30-15:30 ב ד"ר סאלח פתחי הרצאה 10 11
310 אולמן 14:30-16:30 ד
311 אולמן 12:30-13:30 ב   תרגול 11
 
310 אולמן 14:30-15:30 ב ד"ר סאלח פתחי הרצאה 10 12
310 אולמן 14:30-16:30 ד
211 אולמן 12:30-13:30 ג גב מעין הילה תרגול 12
 
310 אולמן 14:30-15:30 ב ד"ר סאלח פתחי הרצאה 10 13
310 אולמן 14:30-16:30 ד
301 אולמן 09:30-10:30 ד גב מעין הילה תרגול 13
 
310 אולמן 14:30-15:30 ב ד"ר סאלח פתחי הרצאה 10 14
310 אולמן 14:30-16:30 ד
302 אולמן 16:30-17:30 ד גב פת ניקה תרגול 14
 
310 אולמן 14:30-15:30 ב ד"ר סאלח פתחי הרצאה 10 15
310 אולמן 14:30-16:30 ד
603 אולמן 12:30-13:30 ב מר גלבהרט רועי תרגול 15
 
304 אולמן 16:30-17:30 א מר נחום עידו הרצאה 20 21
304 אולמן 15:30-17:30 ג
506 פישבך 17:30-18:30 א גב מעין הילה תרגול 21
 
304 אולמן 16:30-17:30 א מר נחום עידו הרצאה 20 22
304 אולמן 15:30-17:30 ג
301 אולמן 09:30-10:30 ב גב פת ניקה תרגול 22
 
304 אולמן 16:30-17:30 א מר נחום עידו הרצאה 20 23
304 אולמן 15:30-17:30 ג
211 אולמן 16:30-17:30 ד מר גלבהרט רועי תרגול 23
 
        ד"ר סאלח פתחי הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , חורף תש"ף
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2018 , 2018/2019 חורף תשע"ט

נערך בתאריך 22/04/2019 בשעה 07:06:30