מקצוע מידע על מקצוע : אנליזה וקטורית - 104033

104033 - אנליזה וקטורית
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104016 אלגברה 1/מורחב   (   מקצועות קדם
) 104281 חשבון אינפי 2 ו -    
  104166 אלגברה א'   ( או
) 104281 חשבון אינפי 2 ו -    
  104167 אלגברה א   ( או
) 104281 חשבון אינפי 2 ו -    
  104016 אלגברה 1/מורחב   ( או
) 104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ' ו -    
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'   ( או
) 104166 אלגברה א' ו -    
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'   ( או
) 104167 אלגברה א ו -    
 
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104295 חשבון אינפיניטסימלי 3      
 
  104001 שיטות בחשבון אינטגרלי       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
 
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'       מקצועות מכילים
  104014 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'      
  104282 חשבון אינפי 3      


וקטורים, מישורים, ישרים, משטחים ועקומים במרחב. אינטגרלים משולשים, אינטגרלים קוויים ומשפט גרין. שדות משמרים דו ממדיים, לרבות שדות סינגולריים. אינטגרלים משטחיים, משפט גאוס. משפטי מינימום-מקסימום בכמה משתנים עם ובלי אילוצים.


הערות
מיועד למסלולי מדעי המחשב בלבד.
מתרגל אחראי: ד"ר אולג קליס.
מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר
חדרבניין שעת בחינה יום תאריך מועד
708
800
801
802
803
804
805
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
13:00-16:00 ב 10.02.2020 א
600
601
603
606
607
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ד 11.03.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 סגו 10:30-12:30 ד ד"ר בן-דוד ניר הרצאה 10 11
705 אולמן 12:30-13:30 ב גב פת ניקה תרגול 11
 
1 סגו 10:30-12:30 ד ד"ר בן-דוד ניר הרצאה 10 12
304 אולמן 10:30-11:30 ג ד"ר קליס אולג תרגול 12
 
1 סגו 10:30-12:30 ד ד"ר בן-דוד ניר הרצאה 10 13
304 אולמן 12:30-13:30 ב ד"ר וולף עדי תרגול 13


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 09/07/2020 בשעה 00:37:04