מקצוע מידע על מקצוע : חשבון אינפיניטסימלי 2מ" - 104032

104032 - חשבון אינפיניטסימלי 2מ'
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  103015 השלמות מתמטיקה   (   מקצועות קדם
) 104195 חשבון אינפיניטסימלי 1 ו -    
  103015 השלמות מתמטיקה   ( או
) 104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ' ו -    
 
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104011 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'      
  104014 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'      
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ'      
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'      
  104091 מתמטיקה 2 רפואה /ב      
  104092 מתמטיקה למדעי החיים 2      
  104093 פרקים במתמטיקה לרפואנים 1      
  104094 פרקים במתמטיקה לרפואנים 2      
  104281 חשבון אינפי 2      


האינטגרל הלא מסויים: פונקציות קדומות ושיטות אינטגרציה. האינטגרל המסויים של רימן כולל אינטגרל מוכלל: תכונות ושימושים. טורים מספריים אינסופיים: סדרות וטורי פונקציות, התכנסות במידה שווה. פונקציות בכמה משתנים, רציפות, נגזרות חלקיות, גזירות. גזירה תחת סימן האינטגרל. אינטגרל כפול כולל אינטגרל כפול מוכלל, שטח במישור.


הערות
מיועד למסלולי מדעי המחשב ומסלול
הנדסת נתונים ומידע.
יש להשתתף אך ורק בקבוצה בה תוכל/י
להשתתף. במקרה של חוסר מקום בכיתה,
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
קב 14- בוטלה עקב מיעוט משתתפים.
מתרגלת אחראית: גב' יוליה פייגין-קצוב
מועדי בחינות 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט סמסטר
חדרבניין הערות שעת בחינה יום תאריך מועד
501
502
503
600
601
602
603
604
700
701
702
704
705
707
708
800
803
804
805
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
  13:00-14:30 ג 09.07.2019 א
301
303
307
501
504
505
506
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
הבחינה תתקיים בשני חלקים: חלק א-
30 : 00-10 : ,09 חלק ב 30- : 00-12 : .11
הארכת הזמן של החלק הראשון תתחיל
לפני 00 : ,09 פרטים באתר הקורס.
ניתן לגשת לשני החלקים.
09:00-12:00 ה 19.09.2019 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט סמסטר
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 סגו 12:30-14:30 ב ד"ר קליינשטרן מיכל הרצאה 10 11
211 אולמן 10:30-12:30 ד
301 אולמן 12:30-14:30 א מר גייבה יורי תרגול 11
 
1 סגו 12:30-14:30 ב ד"ר קליינשטרן מיכל הרצאה 10 12
211 אולמן 10:30-12:30 ד
303 אולמן 08:30-10:30 ג גב פייגין-קצוב יוליה תרגול 12
 
1 סגו 12:30-14:30 ב ד"ר קליינשטרן מיכל הרצאה 10 13
211 אולמן 10:30-12:30 ד
302 אולמן 08:30-10:30 ג מר קסיס אמיר תרגול 13
 
1 סגו 12:30-14:30 ב ד"ר קליינשטרן מיכל הרצאה 10 14
211 אולמן 10:30-12:30 ד
    15:30-17:30 ג מר רוזנברג שי תרגול 14
 
280 בנ.מאייר 12:30-14:30 א ד"ר מעין יוחאי הרצאה 20 21
1 סגו 08:30-10:30 ג
211 אולמן 12:30-14:30 ב מר גייבה יורי תרגול 21
 
280 בנ.מאייר 12:30-14:30 א ד"ר מעין יוחאי הרצאה 20 22
1 סגו 08:30-10:30 ג
301 אולמן 12:30-14:30 ב מר יעקביאן אבירם תרגול 22
 
280 בנ.מאייר 12:30-14:30 א ד"ר מעין יוחאי הרצאה 20 23
1 סגו 08:30-10:30 ג
301 חומרים 10:30-12:30 ד מר קירי רן תרגול 23
 
280 בנ.מאייר 12:30-14:30 א ד"ר מעין יוחאי הרצאה 20 24
1 סגו 08:30-10:30 ג
211 אולמן 12:30-14:30 ה מר יעקביאן אבירם תרגול 24
 
        ד"ר מעין יוחאי הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף

נערך בתאריך 06/06/2020 בשעה 23:55:01