מקצוע מידע על מקצוע : חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ" - 104022 (Previous)

104022 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  103015 השלמות מתמטיקה   (   מקצועות קדם
) 104012 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת' ו -    
  103015 השלמות מתמטיקה   ( או
) 104017 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1נ' ו -    
  103015 השלמות מתמטיקה   ( או
) 104018 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ' ו -    
 
  104009 אלגברה ליניארית מ'       מקצועות צמודים
  104016 אלגברה 1/מורחב      
  104019 אלגברה ליניארית מ'      
  104166 אלגברה א'      
  104167 אלגברה א      
 
  104011 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ'      
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'      
  104033 אנליזה וקטורית      
  104091 מתמטיקה 2 רפואה /ב      
  104092 מתמטיקה למדעי החיים 2      
  104281 חשבון אינפי 2      
  104282 חשבון אינפי 3      
  104295 חשבון אינפיניטסימלי 3      
 
  104001 שיטות בחשבון אינטגרלי       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2      
 
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'       מקצועות מכילים
  104014 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'      


הערה: מקצועות מכילים: 104282 + 104281. וקטורים וגיאומטריה מרחבית. תכונות יסודיות של פונקציות ממשיות של כמה משתנים. חקירת פונקציות של כמה משתנים. פונקציות סתומות. אינטגרלים מרובים. אנליזה וקטורית. אינטגרלים קוויים ומשטחיים. הקורס נבדל מהקורס 104004 בהעמקה נוספת תיאורטית ויישומית כאחד.


הערות
מתרגלת אחראית: ד"ר אירנה גורליק.
מקצוע זה מיועד לסטודנטים מהמסלולים:
מכונות,אוויר',חומרים והוראה.
לסטודנטים מהמסלולים: הנ.תעשיה וניהול
מקצוע זה א י נ ו מ ו כ ר לתואר.
מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר קודם
חדרבניין שעת בחינה יום תאריך מועד
6
7
9
טאוב
טאוב
טאוב
09:00-12:00 ג 04.02.2020 א
200
205
אולמן
אולמן
13:00-16:00 ג 03.03.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
707 אולמן 10:30-12:30 ב ד"ר גורליק אירנה הרצאה 10 11
707 אולמן 10:30-12:30 ד
102 אולמן 12:30-14:30 ג מר גייבה יורי תרגול 11
 
        ד"ר גורליק אירנה הרצאה 60 69
          תרגול 69
 
        פרופ. פוליאק מיכאל הרצאה 80 86
        פרופ. פוליאק מיכאל
גב שמן ליטל
תרגול 86


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 06/04/2020 בשעה 14:15:48