מקצוע מידע על מקצוע : חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ" - 104020 (Previous)

104020 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ'
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  103015 השלמות מתמטיקה   (   מקצועות קדם
) 104012 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת' ו -    
  103015 השלמות מתמטיקה   ( או
) 104017 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1נ' ו -    
  103015 השלמות מתמטיקה   ( או
) 104018 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ' ו -    
  103015 השלמות מתמטיקה   ( או
) 104003 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ו -    
 
  104009 אלגברה ליניארית מ'       מקצועות צמודים
  104016 אלגברה 1/מורחב      
  104019 אלגברה ליניארית מ'      
  104166 אלגברה א'      
  104167 אלגברה א      
 
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104011 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'      
  104091 מתמטיקה 2 רפואה /ב      
  104092 מתמטיקה למדעי החיים 2      
  104093 פרקים במתמטיקה לרפואנים 1      
  104094 פרקים במתמטיקה לרפואנים 2      
  104281 חשבון אינפי 2      
  104282 חשבון אינפי 3      
  104295 חשבון אינפיניטסימלי 3      
 
  104001 שיטות בחשבון אינטגרלי       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2      
 
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'       מקצועות מכילים
  104014 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'      


טורים מספריים, טורי חזקות, גיאומטריה אנליטית במרחב, פונקציות בכמה משתנים, רציפות ודיפרנציאביליות, נגזרות חלקיות, פונקציות סתומות ומערכות סתומות, טיילור בכמה משתנים, אקסטרמומים עם ובלי אילוצים, כופלי לגרנז', אינטגרל כפול ומשולש, חישוב שטח ונפח.


הערות
מיועד לסטו.מהנ.תעשיה וניהול.
לסטודנטים מהמסלולים: הנ.מכונות
הנ.אוויר',הנ.חומרים והוראה, מקצוע זה
א י נ ו מ ו כ ר לתואר.
המקצוע ינתן בפעם האחרונה בחורף תש"ף.
מתרגלת אחראית: גב' רבקה אביטל.
מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר קודם
חדרבניין שעת בחינה יום תאריך מועד
303
304
אולמן
אולמן
17:00-20:00 א 09.02.2020 א
205 אולמן 13:00-16:00 א 01.03.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
306 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר פרג'י אייל הרצאה 10 11
311 אולמן 08:30-10:30 ד
310 אולמן 12:30-14:30 ג ד"ר ארושס שוקי תרגול 11
 
        ד"ר פרג'י אייל הרצאה 60 69
        גב אביטל רבקה תרגול 69

נערך בתאריך 29/05/2020 בשעה 23:07:15