מקצוע מידע על מקצוע : אלגברה ליניארית מ" - 104019

104019 - אלגברה ליניארית מ'
נקודות
זיכוי
4.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  103015 השלמות מתמטיקה       מקצועות קדם
 
  104006 אלגברה לינארית       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104009 אלגברה ליניארית מ'      
 
  104006 אלגברה לינארית       מקצועות מכילים
  104016 אלגברה 1/מורחב      
  104166 אלגברה א'      
  104167 אלגברה א      


הערה: סך כל שעות הרצאה בשבוע - 3.5 שעות. שדות. מספרים מרוכבים. פולינומים ושורשיהם. מערכות משוואות לינאריות ומטריצות. שיטת החילוץ של גאוס. דטרמיננטים. מרחבים וקטוריים. תת-מרחבים. פרישה, תלות לינארית. בסיס ומימד של מרחב וקטורי. דרגה של מטריצה. מטריצה הפיכה. טרנספורמציות לינאריות. גרעין ותמונה. ייצוג אופרטורים לינאריים ע"י מטריצות. דמיון מטריצות. ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים. מטריצות הניתנות ללכסון.


הערות
יש להרשם אך ורק לקבוצה בה תוכל/י
להשתתף. במקרה של חוסר מקום בכיתה,
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
משך ההרצאות בפועל 3.5 שעות בלבד.
הר 10- מוצעת לסטודנטים חדשים מ-
אזרחית וסביבתית,מיפוי והנ.סביבה.
הר 20- מוצעת לסטודנטים חדשים מ-
הנ.כימית, הנ.ביוכימית, הנ.
ביוטכנולוגיה ומזון, ביולוגיה,
כימיה ו-ביוכימיה מולקולרית.
הר 30- מוצעת לסטודנטים חדשים מ-
הנ.אוויר', הנ.חומרים,חומרים-כימיה
וחומרים-ביולוגיה.
מתרגלת אחראית: ד"ר חירייה מסרווה.
מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר
חדרבניין שעת בחינה יום תאריך מועד
202
203
204
205
300
301
302
303
304
305
306
307
309
310
500
501
502
503
504
505
506
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
13:00-16:00 א 09.02.2020 א
204
205
301
302
303
304
305
306
307
309
310
311
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ד 04.03.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 סגו 11:30-13:30 א גב אבידן דניאלה הרצאה 10 11
1 סגו 08:30-10:30 ד
505 אולמן 08:30-10:30 ב גב וירניק אור תרגול 11
 
1 סגו 11:30-13:30 א גב אבידן דניאלה הרצאה 10 12
1 סגו 08:30-10:30 ד
306 אולמן 12:30-14:30 ב מר אברהם גרשון תרגול 12
 
1 סגו 11:30-13:30 א גב אבידן דניאלה הרצאה 10 13
1 סגו 08:30-10:30 ד
306 אולמן 14:30-16:30 ג ד"ר מסרווה חייריה תרגול 13
 
1 סגו 11:30-13:30 א גב אבידן דניאלה הרצאה 10 14
1 סגו 08:30-10:30 ד
304 אולמן 14:30-16:30 ב מר עבד אלפתאח אחסאן תרגול 14
 
6 קאהן 08:30-10:30 ב ד"ר מלק עליזה הרצאה 20 21
1 סגו 08:30-10:30 ה
311 אולמן 11:30-13:30 א מר אברהם גרשון תרגול 21
 
6 קאהן 08:30-10:30 ב ד"ר מלק עליזה הרצאה 20 22
1 סגו 08:30-10:30 ה
306 אולמן 12:30-14:30 ג ד"ר מסרווה חייריה תרגול 22
 
6 קאהן 08:30-10:30 ב ד"ר מלק עליזה הרצאה 20 23
1 סגו 08:30-10:30 ה
505 אולמן 08:30-10:30 ד מר רוזנפלד ראוך איתמר תרגול 23
 
6 קאהן 08:30-10:30 ב ד"ר מלק עליזה הרצאה 20 24
1 סגו 08:30-10:30 ה
504 אולמן 11:30-13:30 א מר עבד אלפתאח אחסאן תרגול 24
 
310 אולמן 11:30-13:30 א ד"ר פוגרבניאק ילנה הרצאה 30 31
9 בלומפילד 14:30-16:30 ג
311 אולמן 14:30-16:30 ב מר אברהם גרשון תרגול 31
 
310 אולמן 11:30-13:30 א ד"ר פוגרבניאק ילנה הרצאה 30 32
9 בלומפילד 14:30-16:30 ג
303 אולמן 14:30-16:30 ב ד"ר גורליק אירנה תרגול 32
 
310 אולמן 11:30-13:30 א ד"ר פוגרבניאק ילנה הרצאה 30 33
9 בלומפילד 14:30-16:30 ג
602 אולמן 10:30-12:30 ד מר תבור בר תרגול 33
 
310 אולמן 11:30-13:30 א ד"ר פוגרבניאק ילנה הרצאה 30 34
9 בלומפילד 14:30-16:30 ג
307 אולמן 10:30-12:30 ד ד"ר מסרווה חייריה תרגול 34
 
        גב אבידן דניאלה הרצאה 60 69
          תרגול 69
 
        גב אבידן דניאלה הרצאה 77 77
          תרגול 77


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 09/07/2020 בשעה 00:44:44