מקצוע מידע על מקצוע : אלגברה ליניארית מ" - 104019 (Previous)

104019 - אלגברה ליניארית מ'
נקודות
זיכוי
4.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  103015 השלמות מתמטיקה       מקצועות קדם
 
  104006 אלגברה לינארית       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104009 אלגברה ליניארית מ'      
 
  104006 אלגברה לינארית       מקצועות מכילים
  104016 אלגברה 1/מורחב      
  104166 אלגברה א'      
  104167 אלגברה א      


הערה: סך כל שעות הרצאה בשבוע - 3.5 שעות. שדות. מספרים מרוכבים. פולינומים ושורשיהם. מערכות משוואות לינאריות ומטריצות. שיטת החילוץ של גאוס. דטרמיננטים. מרחבים וקטוריים. תת-מרחבים. פרישה, תלות לינארית. בסיס ומימד של מרחב וקטורי. דרגה של מטריצה. מטריצה הפיכה. טרנספורמציות לינאריות. גרעין ותמונה. ייצוג אופרטורים לינאריים ע"י מטריצות. דמיון מטריצות. ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים. מטריצות הניתנות ללכסון.


הערות
יש להרשם אך ורק לקבוצה בה תוכל/י
להשתתף. במקרה של חוסר מקום בכיתה,
סטודנטים לא יורשמו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
משך ההרצאה בפועל 3.5 שעות בלבד.
מתרגלת אחראית: ד"ר חיריה מסרווה.
מועדי בחינות 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט סמסטר קודם
חדרבניין שעת בחינה יום תאריך מועד
800
801
802
803
804
805
806
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ד 17.07.2019 א
3
5
7
8
טאוב
טאוב
טאוב
טאוב
09:00-12:00 ו 04.10.2019 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
605 אולמן 10:30-12:30 א גב אבידן דניאלה הרצאה 10 11
605 אולמן 08:30-10:30 ד
702 אולמן 08:30-10:30 ג ד"ר מסרווה חייריה תרגול 11
 
605 אולמן 10:30-12:30 א גב אבידן דניאלה הרצאה 10 12
605 אולמן 08:30-10:30 ד
702 אולמן 14:30-16:30 ג מר עבד אלפתאח אחסאן תרגול 12
 
        גב אבידן דניאלה הרצאה 60 69
          תרגול 69
 
        גב אבידן דניאלה הרצאה 77 77
          תרגול 77


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , אביב תש"פ
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף

נערך בתאריך 17/11/2019 בשעה 14:36:56