מקצוע מידע על מקצוע : אלגברה ליניארית מ" - 104019 (Current)

104019 - אלגברה ליניארית מ'
נקודות
זיכוי
4.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  103015 השלמות מתמטיקה       מקצועות קדם
 
  104006 אלגברה לינארית       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104009 אלגברה ליניארית מ'      
 
  104006 אלגברה לינארית       מקצועות מכילים
  104016 אלגברה 1/מורחב      
  104166 אלגברה א'      
  104167 אלגברה א      


הערה: סך כל שעות הרצאה בשבוע - 3.5 שעות. שדות. מספרים מרוכבים. פולינומים ושורשיהם. מערכות משוואות לינאריות ומטריצות. שיטת החילוץ של גאוס. דטרמיננטים. מרחבים וקטוריים. תת-מרחבים. פרישה, תלות לינארית. בסיס ומימד של מרחב וקטורי. דרגה של מטריצה. מטריצה הפיכה. טרנספורמציות לינאריות. גרעין ותמונה. ייצוג אופרטורים לינאריים ע"י מטריצות. דמיון מטריצות. ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים. מטריצות הניתנות ללכסון.


הערות
יש להרשם אך ורק לקבוצה בה תוכל/י
להשתתף. במקרה של חוסר מקום בכיתה,
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
משך ההרצאות בפועל 3.5 שעות בלבד.
הר 10- עבור סטודנטים חדשים מ-
אזרחית וסביבתית,מיפוי והנ.סביבה.
הר 20- עבור סטודנטים חדשים מ-
הנ.כימית, הנ.ביוכימית, הנ.
ביוטכנולוגיה ומזון, ביולוגיה,
כימיה ו-ביוכימיה מולקולרית.
הר 30- עבור סטודנטים חדשים מ-
הנ.אוויר', הנ.חומרים,חומרים-כימיה
וחומרים-ביולוגיה.
מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 09.02.2020 א
  ד 04.03.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 סגו 11:30-13:30 א הרצאה 10 11
6 קאהן 08:30-10:30 ד
603 אולמן 08:30-10:30 ב   תרגול 11
 
1 סגו 11:30-13:30 א הרצאה 10 12
6 קאהן 08:30-10:30 ד
603 אולמן 12:30-14:30 ב   תרגול 12
 
1 סגו 11:30-13:30 א הרצאה 10 13
6 קאהן 08:30-10:30 ד
306 אולמן 14:30-16:30 ג   תרגול 13
 
1 סגו 11:30-13:30 א הרצאה 10 14
6 קאהן 08:30-10:30 ד
304 אולמן 14:30-16:30 ב   תרגול 14
 
6 קאהן 08:30-10:30 ב הרצאה 20 21
1 סגו 08:30-10:30 ה
603 אולמן 11:30-13:30 א   תרגול 21
 
6 קאהן 08:30-10:30 ב הרצאה 20 22
1 סגו 08:30-10:30 ה
306 אולמן 12:30-14:30 ג   תרגול 22
 
6 קאהן 08:30-10:30 ב הרצאה 20 23
1 סגו 08:30-10:30 ה
603 אולמן 08:30-10:30 ד   תרגול 23
 
6 קאהן 08:30-10:30 ב הרצאה 20 24
1 סגו 08:30-10:30 ה
602 אולמן 11:30-13:30 א   תרגול 24
 
9 בלומפילד 11:30-13:30 א הרצאה 30 31
9 בלומפילד 14:30-16:30 ג
604 אולמן 14:30-16:30 ב   תרגול 31
 
9 בלומפילד 11:30-13:30 א הרצאה 30 32
9 בלומפילד 14:30-16:30 ג
303 אולמן 14:30-16:30 ב   תרגול 32
 
9 בלומפילד 11:30-13:30 א הרצאה 30 33
9 בלומפילד 14:30-16:30 ג
604 אולמן 10:30-12:30 ד   תרגול 33
 
9 בלומפילד 11:30-13:30 א הרצאה 30 34
9 בלומפילד 14:30-16:30 ג
603 אולמן 10:30-12:30 ד   תרגול 34


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט

נערך בתאריך 19/09/2019 בשעה 05:27:45