מקצוע מידע על מקצוע : חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ" - 104018 (Previous)

104018 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  103015 השלמות מתמטיקה       מקצועות קדם
 
  104010 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104012 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת'      
  104017 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1נ'      
  104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ'      
  104087 מתמטיקה 1 רפואה      
  104090 מתמטיקה למדעי החיים      
  104093 פרקים במתמטיקה לרפואנים 1      
  104195 חשבון אינפיניטסימלי 1      
 
  104003 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


המספרים הממשיים. סדרות אינסופיות של מספרים ממשיים. פונקציה ממשית של משתנה יחיד: גבולות ורציפות, רציפות על קטע סגור פונקציות מונוטוניות ופונקציות הפוכות. גזירות והמשפטים היסודיים של החשבון הדיפרנציאלי. כלל לופיטל, משפט טיילור, חקירת פונקציה. פונקציה קדומה ושיטות אינטגרציה - אינטגרל מסויים ותכונותיו, פונקציות אינטגרביליות, משפטים יסודיים של החשבון האינטגרלי, אינטגרל מוכלל. הגדרת פונקציה בצורת אינטגרל. טורים מספריים. סדרות פונקציות, טורי פונקציות וטורי חזקות. הערה: הקורס נבדל מהקורס 104003 בהעמקה נוספת תיאורטית ויישומית כאחד.


הערות
יש להרשם אך ורק לקבוצה בה תוכל/י
להשתתף. במקרה של חוסר מקום בכיתה,
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
מיועד עבור סטודנטים מהנ.מכונות,אוויר
חומרים-כימיה, חומרים-ביולוגיה,חומרים
ביו-רפואה,ביו-רפו.רפואה,הוראה וסטו.
מכימיה הבוחרים לקחת מקצוע זה.
====================================
הר 40+10- ברישום המוקדם לסטו.מאוויר'
חומרים,חומרים-כימיה,חומרים-ביולוגיה
ביו-רפואה ולסטו.מכימיה לוקחי המקצוע.
קב 43+13- ברישום המוקדם עבור חדשים מ-
ביו-רפואה+ביו-רפואה-רפו.וחומרים-ביו'
הר 20- ברישום המוקדם מוצעת לחדשים מ-
הנ.מכונות, וכן -מסלולי חינוך למדע
וטכנולוגיה לוקחי המקצוע.
הר 30- ברישום המוקדם מוצעת לחדשים מ-
הנ.תעשיה וניהול והנ.מערכות מידע.
מתרגלת אחראית: גב' רבקה אביטל.
תר 32- נסגר עקב מיעוט משתתפים.
תר 21- נסגר עקב מיעוט משתתפים.
מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר קודם
חדרבניין שעת בחינה יום תאריך מועד
500
501
502
503
504
505
506
600
601
700
701
702
703
704
705
707
708
800
801
802
803
804
805
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
13:00-16:00 ג 04.02.2020 א
601
602
603
604
605
606
700
701
702
703
704
705
707
801
802
803
804
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 א 01.03.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
310 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר אלעד דורון הרצאה 10 11
310 אולמן 08:30-10:30 ה
203 אולמן 14:30-16:30 א גב שפירא איריס תרגול 11
 
310 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר אלעד דורון הרצאה 10 12
310 אולמן 08:30-10:30 ה
310 אולמן 10:30-12:30 ג גב שפירא איריס תרגול 12
 
310 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר אלעד דורון הרצאה 10 13
310 אולמן 08:30-10:30 ה
306 אולמן 10:30-12:30 ד גב עמיר מיכל תרגול 13
 
310 אולמן 08:30-10:30 ג ד"ר ארושס שוקי הרצאה 20 21
310 אולמן 10:30-12:30 ה
    08:30-10:30 ב   תרגול 21
 
310 אולמן 08:30-10:30 ג ד"ר ארושס שוקי הרצאה 20 22
310 אולמן 10:30-12:30 ה
704 אולמן 08:30-10:30 ד גב שפירא איריס תרגול 22
 
310 אולמן 08:30-10:30 ג ד"ר ארושס שוקי הרצאה 20 23
310 אולמן 10:30-12:30 ה
603 אולמן 14:30-16:30 ג גב אביטל רבקה תרגול 23
 
310 אולמן 08:30-10:30 ג ד"ר ארושס שוקי הרצאה 20 24
310 אולמן 10:30-12:30 ה
234 אמדו 10:30-12:30 ד ד"ר כהן יוסף תרגול 24
 
804 אולמן 08:30-10:30 ג פרופ. בשותי דאוד הרצאה 30 31
802 אולמן 10:30-12:30 ה
705 אולמן 14:30-16:30 א גב מעין הילה תרגול 31
 
804 אולמן 08:30-10:30 ג פרופ. בשותי דאוד הרצאה 30 32
802 אולמן 10:30-12:30 ה
    14:30-16:30 א   תרגול 32
 
804 אולמן 08:30-10:30 ג פרופ. בשותי דאוד הרצאה 30 33
802 אולמן 10:30-12:30 ה
701 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר קליס אולג תרגול 33
 
205 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר דמיטריוק אלון הרצאה 40 41
205 אולמן 08:30-10:30 ה
701 אולמן 08:30-10:30 ג גב ליטבינוב גלינה תרגול 41
 
205 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר דמיטריוק אלון הרצאה 40 42
205 אולמן 08:30-10:30 ה
203 אולמן 10:30-12:30 ג גב מעין הילה תרגול 42
 
205 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר דמיטריוק אלון הרצאה 40 43
205 אולמן 08:30-10:30 ה
701 אולמן 10:30-12:30 ד גב פייגין-קצוב יוליה תרגול 43
 
        ד"ר דמיטריוק אלון הרצאה 60 69
          תרגול 69
 
        ד"ר דמיטריוק אלון הרצאה 77 77
          תרגול 77


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף


ספרי לימוד
מוציא לאור מחברים ספר
הטכניון פרופ' יואב בנימיני חדו"א 1מ'-קלטות וידאו-הרצאות
אקדמון, האוני' העברית דוד מייזלר חשבון אינפיניטסימלי
בק קון בן ציון, זעפרני חדו"א 1 תיאוריה ותרגילים
  קון בן-ציון חדו"א 2 )חלק א' - ירוק(

נערך בתאריך 06/04/2020 בשעה 14:42:19