מקצוע מידע על מקצוע : חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ" - 104018 (Current)

104018 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  103015 השלמות מתמטיקה       מקצועות קדם
 
  104010 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104012 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת'      
  104017 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1נ'      
  104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ'      
  104087 מתמטיקה 1 רפואה      
  104090 מתמטיקה למדעי החיים      
  104093 פרקים במתמטיקה לרפואנים 1      
  104195 חשבון אינפיניטסימלי 1      
 
  104003 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


המספרים הממשיים. סדרות אינסופיות של מספרים ממשיים. פונקציה ממשית של משתנה יחיד: גבולות ורציפות, רציפות על קטע סגור פונקציות מונוטוניות ופונקציות הפוכות. גזירות והמשפטים היסודיים של החשבון הדיפרנציאלי. כלל לופיטל, משפט טיילור, חקירת פונקציה. פונקציה קדומה ושיטות אינטגרציה - אינטגרל מסויים ותכונותיו, פונקציות אינטגרביליות, משפטים יסודיים של החשבון האינטגרלי, אינטגרל מוכלל. הגדרת פונקציה בצורת אינטגרל. טורים מספריים. סדרות פונקציות, טורי פונקציות וטורי חזקות. הערה: הקורס נבדל מהקורס 104003 בהעמקה נוספת תיאורטית ויישומית כאחד.


הערות
יש להרשם אך ורק לקבוצה בה תוכל/י
להשתתף. במקרה של חוסר מקום בכיתה,
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
מיועד עבור סטודנטים מהנ.מכונות,אוויר
חומרים-כימיה, חומרים-ביולוגיה,חומרים
ביו-רפואה,ביו-רפו.רפואה,חומרים-רפואה
הוראה וסטו.מכימיה בוחרי המקצוע.
====================================
הר 40+10- ברישום המוקדם לסטו.מאוויר'
חומרים,חומרים-כימיה,חומרים-ביולוגיה
ביו-רפואה,חומרים-רפואה,כימיה לוקחי
המקצוע, ועבור חדשים מהנ.ביוכימית
המורשים לקחת פיסיקה 1 ( 114051 ).
קב 43+13- ברישום המוקדם עבור חדשים מ-
ביו-רפואה+ביו-רפואה-רפו.וחומרים-ביו'
הר 20- ברישום המוקדם מוצעת לחדשים מ-
הנ.מכונות, וכן -מסלולי חינוך למדע
וטכנולוגיה לוקחי המקצוע.
הר 30- ברישום המוקדם מוצעת לחדשים מ-
הנ.כימית,ביוכימית, הנ.תעשיה וניהול
והנ.מערכות מידע.
קב 32+31- ברישום המוקדם עבור ניהול
ומערכות מידע.
קב 34+33- ברישום המוקדם עבור הנ.כימית
וביוכימית.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 05.02.2021 א
  ו 05.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    08:30-10:30 ב הרצאה 10 11
    08:30-10:30 ה
    14:30-16:30 א   תרגול 11
 
    08:30-10:30 ב הרצאה 10 12
    08:30-10:30 ה
    10:30-12:30 ג   תרגול 12
 
    08:30-10:30 ב הרצאה 10 13
    08:30-10:30 ה
    10:30-12:30 ד   תרגול 13
 
    08:30-10:30 ג הרצאה 20 21
    10:30-12:30 ה
    08:30-10:30 ב   תרגול 21
 
    08:30-10:30 ג הרצאה 20 22
    10:30-12:30 ה
    08:30-10:30 ד   תרגול 22
 
    08:30-10:30 ג הרצאה 20 23
    10:30-12:30 ה
    14:30-16:30 ג   תרגול 23
 
    08:30-10:30 ג הרצאה 20 24
    10:30-12:30 ה
    10:30-12:30 ד   תרגול 24
 
    08:30-10:30 ג הרצאה 30 31
    10:30-12:30 ה
    14:30-16:30 א   תרגול 31
 
    08:30-10:30 ג הרצאה 30 32
    10:30-12:30 ה
    08:30-10:30 ב   תרגול 32
 
    08:30-10:30 ג הרצאה 30 33
    10:30-12:30 ה
    10:30-12:30 ב   תרגול 33
 
    08:30-10:30 ג הרצאה 30 34
    10:30-12:30 ה
    10:30-12:30 ד   תרגול 34
 
    08:30-10:30 ב הרצאה 40 41
    08:30-10:30 ה
    08:30-10:30 ג   תרגול 41
 
    08:30-10:30 ב הרצאה 40 42
    08:30-10:30 ה
    10:30-12:30 ג   תרגול 42
 
    08:30-10:30 ב הרצאה 40 43
    08:30-10:30 ה
    10:30-12:30 ד   תרגול 43


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף


ספרי לימוד
מוציא לאור מחברים ספר
הטכניון פרופ' יואב בנימיני חדו"א 1מ'-קלטות וידאו-הרצאות
אקדמון, האוני' העברית דוד מייזלר חשבון אינפיניטסימלי
בק קון בן ציון, זעפרני חדו"א 1 תיאוריה ותרגילים
  קון בן-ציון חדו"א 2 )חלק א' - ירוק(

נערך בתאריך 09/07/2020 בשעה 00:20:44