מקצוע מידע על מקצוע : חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1נ" - 104017 (Previous)

104017 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1נ'
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
5.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  103015 השלמות מתמטיקה       מקצועות קדם
 
  104003 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104010 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'      
  104012 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת'      
  104018 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'      
  104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ'      
  104087 מתמטיקה 1 רפואה      
  104090 מתמטיקה למדעי החיים      
  104093 פרקים במתמטיקה לרפואנים 1      
  104195 חשבון אינפיניטסימלי 1      
 
  104003 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


שדה המספרים הממשיים. גבולות של סדרות ושל פונקציות ממשיות של משתנה יחיד. רציפות. הנגזרת, המשפטים היסודיים על נגזרות. נוסחת טיילור ושימושיה. חקירת פונקציות. האינטגרל הלא מסויים: פונקציות קדומות ושיטות אינטגרציה. האינטגרל המסויים של רימן, אינטגרל מוכלל עם פונקציה ששואפת לאינסוף ותחום אינסופי. הערה: הקורס נבדל מהקורס 104003 בהעמקה נוספת תיאורטית ויישומית כאחד.


הערות
לסטודנטים מהמסלולים: הנ.מכונות
הנ.אוויר',הנ.חומרים והוראה, מקצוע זה
א י נ ו מ ו כ ר לתואר.
מתרגל אחראי: ד"ר ניר בן-דוד.
מועדי בחינות 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט סמסטר קודם
חדרבניין שעת בחינה יום תאריך מועד
233
234
אמדו
אמדו
09:00-12:00 ו 12.07.2019 א
305 אולמן 13:00-16:00 ה 26.09.2019 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
703 אולמן 12:30-14:30 א ד"ר כהן יוסף הרצאה 10 11
703 אולמן 10:30-12:30 ג
704 אולמן 12:30-14:30 ב ד"ר בן-דוד ניר תרגול 11
 
        ד"ר כהן יוסף הרצאה 60 69
          תרגול 69

נערך בתאריך 17/11/2019 בשעה 14:35:15