מקצוע מידע על מקצוע : אלגברה 1/מורחב - 104016 (Current)

104016 - אלגברה 1/מורחב
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  103015 השלמות מתמטיקה       מקצועות קדם
 
  104167 אלגברה א       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  104005 אלגברה 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104006 אלגברה לינארית      
  104009 אלגברה ליניארית מ'      
  104019 אלגברה ליניארית מ'      
 
  104166 אלגברה א'       מקצועות מכילים
  104167 אלגברה א      


שדות, מספרים מרוכבים. וקטורים ב-3r מערכות משוואות לינאריות ומטריצות, שיטת החילוץ, מטריצה הפיכה, דטרמיננטים. מרחבים לינאריים, בסיס וממד. טרנספורמציות לינאריות, ייצוג ע"י מטריצות, דמיון. ערכים עצמיים, לכסון, משפט קיילי-המילטון, מרחבי מכפלה פנימית, (מושגים בסיסיים).


הערות
יש להרשם אך ורק לקבוצה בה תוכל/י
להשתתף. במקרה של חוסר מקום בכיתה,
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
מתרגלת אחראית: ד"ר עליזה מלק.
מועדי בחינות 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 06.07.2020 א
  ה 15.10.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
310 אולמן 08:30-10:30 ג ד"ר מלק עליזה הרצאה 10 11
310 אולמן 10:30-12:30 ה
307 אולמן 14:30-16:30 א גב בן יחזקאל צליל תרגול 11
 
310 אולמן 08:30-10:30 ג ד"ר מלק עליזה הרצאה 10 12
310 אולמן 10:30-12:30 ה
303 אולמן 08:30-10:30 ב מר אברהם גרשון תרגול 12
 
310 אולמן 08:30-10:30 ג ד"ר מלק עליזה הרצאה 10 13
310 אולמן 10:30-12:30 ה
703 אולמן 14:30-16:30 ב מר לייבוביץ יותם תרגול 13
 
310 אולמן 08:30-10:30 ג ד"ר מלק עליזה הרצאה 10 14
310 אולמן 10:30-12:30 ה
702 אולמן 10:30-12:30 ד גב לאון ויויאן תרגול 14
 
        ד"ר מלק עליזה הרצאה 60 69
          תרגול 69
 
        גב אבידן דניאלה הרצאה 80 86
        גב אבידן דניאלה
גב ולך מרים
תרגול 86


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף


ספרי לימוד
ספר חובה מוציא לאור מחברים ספר
חובה האוניברסיטה הפתוחה   אלגברה לינארית, כרכים 7-2
חובה האוניברסיטה הפתוחה   אלגברה לינארית 2, יחידות 3-1

נערך בתאריך 29/05/2020 בשעה 23:22:06