מקצוע מידע על מקצוע : אלגברה 1/מורחב - 104016 (Previous)

104016 - אלגברה 1/מורחב
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  103015 השלמות מתמטיקה       מקצועות קדם
 
  104167 אלגברה א       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  104005 אלגברה 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104006 אלגברה לינארית      
  104009 אלגברה ליניארית מ'      
  104019 אלגברה ליניארית מ'      
 
  104166 אלגברה א'       מקצועות מכילים
  104167 אלגברה א      


שדות, מספרים מרוכבים. וקטורים ב-3r מערכות משוואות לינאריות ומטריצות, שיטת החילוץ, מטריצה הפיכה, דטרמיננטים. מרחבים לינאריים, בסיס וממד. טרנספורמציות לינאריות, ייצוג ע"י מטריצות, דמיון. ערכים עצמיים, לכסון, משפט קיילי-המילטון, מרחבי מכפלה פנימית, (מושגים בסיסיים).


הערות
יש להרשם אך ורק לקבוצה בה תוכל/י
להשתתף. במקרה של חוסר מקום בכיתה,
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
הר 10- עד 40 מוצעות להנ.חשמל
הר 10- עד 30 מוצעות לביו-רפואה ו-
ביו-רפואה-רפואה.
לפיסיקה וחשמל-פיסיקה ברישום המוקדם
מוצעות קב .22+21-
קב 41- מוצעת להנ. מכונות.
הר 50- גם עבור מכונות,חומרים-פיסיקה
ביורפואה-פיסיקה וכן עבור סטודנטים
מחומרים-כימיה הבוחרים לקחת מקצוע זה.
קב 54- ברישום המוקדם מוצעת המסלולים:
חומרים-פיסיקה,ביו-רפו.פיסיקה ו-
חומרים-כימיה לוקחי הקורס.
הר 60- ברישום המוקדם מוצעת ל-
הנ.תעשיה וניהול והנ.מערכות מידע.
מתרגלת אחראית: ד"ר עליזה מלק.
תר 62- נסגר עקב מיעוט משתתפים.
מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר קודם
חדרבניין שעת בחינה יום תאריך מועד
301
302
303
304
305
306
307
500
501
502
503
504
505
506
600
601
602
603
604
605
606
700
701
702
703
704
705
707
708
801
802
803
804
805
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 א 09.02.2020 א
200
201
202
203
204
205
301
302
303
304
305
306
307
309
310
311
312
502
503
506
601
602
603
604
605
606
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
13:00-16:00 ה 05.03.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
233 אמדו 14:30-16:30 א ד"ר כהן יוסף הרצאה 10 11
233 אמדו 08:30-10:30 ד
303 אולמן 12:30-14:30 ג גב מעין הילה תרגול 11
 
233 אמדו 14:30-16:30 א ד"ר כהן יוסף הרצאה 10 12
233 אמדו 08:30-10:30 ד
301 אולמן 10:30-12:30 ג גב אבירם אפרת תרגול 12
 
233 אמדו 14:30-16:30 א ד"ר כהן יוסף הרצאה 10 13
233 אמדו 08:30-10:30 ד
302 אולמן 12:30-14:30 ב גב מעין הילה תרגול 13
 
233 אמדו 14:30-16:30 א ד"ר כהן יוסף הרצאה 10 14
233 אמדו 08:30-10:30 ד
705 אולמן 10:30-12:30 ג מר עבד אלפתאח אחסאן תרגול 14
 
280 בנ.מאייר 14:30-16:30 א ד"ר מלק עליזה הרצאה 20 21
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ד
704 אולמן 08:30-10:30 ב מר גולדרייך אור תרגול 21
 
280 בנ.מאייר 14:30-16:30 א ד"ר מלק עליזה הרצאה 20 22
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ד
303 אולמן 08:30-10:30 ב גב ולך מרים תרגול 22
 
280 בנ.מאייר 14:30-16:30 א ד"ר מלק עליזה הרצאה 20 23
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ד
805 אולמן 12:30-14:30 ג גב פת ניקה תרגול 23
 
280 בנ.מאייר 14:30-16:30 א ד"ר מלק עליזה הרצאה 20 24
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ד
804 אולמן 14:30-16:30 ב גב פת ניקה תרגול 24
 
9 בלומפילד 14:30-16:30 א ד"ר אגא נאדר הרצאה 30 31
9 בלומפילד 08:30-10:30 ד
301 אולמן 12:30-14:30 ג מר אברהם גרשון תרגול 31
 
9 בלומפילד 14:30-16:30 א ד"ר אגא נאדר הרצאה 30 32
9 בלומפילד 08:30-10:30 ד
704 אולמן 08:30-10:30 ה גב בן יחזקאל צליל תרגול 32
 
9 בלומפילד 14:30-16:30 א ד"ר אגא נאדר הרצאה 30 34
9 בלומפילד 08:30-10:30 ד
704 אולמן 12:30-14:30 ב מר לייבוביץ יותם תרגול 34
 
250 דייויס 08:30-10:30 ב גב אבידן דניאלה הרצאה 40 41
305 אולמן 08:30-10:30 ה
303 אולמן 12:30-14:30 א גב אבירם אפרת תרגול 41
 
250 דייויס 08:30-10:30 ב גב אבידן דניאלה הרצאה 40 42
305 אולמן 08:30-10:30 ה
310 אולמן 14:30-16:30 א מר סוסמן לי תרגול 42
 
250 דייויס 08:30-10:30 ב גב אבידן דניאלה הרצאה 40 43
305 אולמן 08:30-10:30 ה
802 אולמן 08:30-10:30 ג מר אברהם גרשון תרגול 43
 
250 דייויס 08:30-10:30 ב גב אבידן דניאלה הרצאה 40 44
305 אולמן 08:30-10:30 ה
306 אולמן 14:30-16:30 א ד"ר ח'רוף עזיז תרגול 44
 
305 אולמן 11:30-13:30 א ד"ר סאלח פתחי הרצאה 50 51
309 אולמן 14:30-16:30 ג
303 אולמן 08:30-10:30 ה גב אבירם אפרת תרגול 51
 
305 אולמן 11:30-13:30 א ד"ר סאלח פתחי הרצאה 50 53
309 אולמן 14:30-16:30 ג
705 אולמן 14:30-16:30 ב מר סוסמן לי תרגול 53
 
305 אולמן 11:30-13:30 א ד"ר סאלח פתחי הרצאה 50 54
309 אולמן 14:30-16:30 ג
703 אולמן 14:30-16:30 ב מר גולדרייך אור תרגול 54
 
404 סגו 11:30-13:30 א ד"ר גורן אבי הרצאה 60 61
1 ח.בניה 14:30-16:30 ג
701 אולמן 08:30-10:30 ד גב אבירם אפרת תרגול 61
 
404 סגו 11:30-13:30 א ד"ר גורן אבי הרצאה 60 62
1 ח.בניה 14:30-16:30 ג
    08:30-10:30 ד   תרגול 62
 
404 סגו 11:30-13:30 א ד"ר גורן אבי הרצאה 60 63
1 ח.בניה 14:30-16:30 ג
701 אולמן 08:30-10:30 ה גב לאון ויויאן תרגול 63
 
404 סגו 11:30-13:30 א ד"ר גורן אבי הרצאה 60 69
1 ח.בניה 14:30-16:30 ג
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף


ספרי לימוד
ספר חובה מוציא לאור מחברים ספר
חובה האוניברסיטה הפתוחה   אלגברה לינארית, כרכים 7-2
חובה האוניברסיטה הפתוחה   אלגברה לינארית 2, יחידות 3-1

נערך בתאריך 06/06/2020 בשעה 23:21:39