מקצוע מידע על מקצוע : אלגברה 1/מורחב - 104016 (Current)

104016 - אלגברה 1/מורחב
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  103015 השלמות מתמטיקה       מקצועות קדם
 
  104167 אלגברה א       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  104005 אלגברה 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104006 אלגברה לינארית      
  104009 אלגברה ליניארית מ'      
  104019 אלגברה ליניארית מ'      
 
  104166 אלגברה א'       מקצועות מכילים
  104167 אלגברה א      


שדות, מספרים מרוכבים. וקטורים ב-3r מערכות משוואות לינאריות ומטריצות, שיטת החילוץ, מטריצה הפיכה, דטרמיננטים. מרחבים לינאריים, בסיס וממד. טרנספורמציות לינאריות, ייצוג ע"י מטריצות, דמיון. ערכים עצמיים, לכסון, משפט קיילי-המילטון, מרחבי מכפלה פנימית, (מושגים בסיסיים).


הערות
יש להרשם אך ורק לקבוצה בה תוכל/י
להשתתף. במקרה של חוסר מקום בכיתה,
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
מתרגלת אחראית: ד"ר עליזה מלק.
מועדי בחינות 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 06.07.2020 א
  ה 15.10.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
310 אולמן 08:30-10:30 ג ד"ר מלק עליזה הרצאה 10 11
310 אולמן 10:30-12:30 ה
307 אולמן 14:30-16:30 א גב בן יחזקאל צליל תרגול 11
 
310 אולמן 08:30-10:30 ג ד"ר מלק עליזה הרצאה 10 12
310 אולמן 10:30-12:30 ה
303 אולמן 08:30-10:30 ב מר אברהם גרשון תרגול 12
 
310 אולמן 08:30-10:30 ג ד"ר מלק עליזה הרצאה 10 13
310 אולמן 10:30-12:30 ה
703 אולמן 14:30-16:30 ב מר לייבוביץ יותם תרגול 13
 
310 אולמן 08:30-10:30 ג ד"ר מלק עליזה הרצאה 10 14
310 אולמן 10:30-12:30 ה
    10:30-12:30 ד גב לאון ויויאן תרגול 14
 
        ד"ר מלק עליזה הרצאה 80 86
          תרגול 86


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף


ספרי לימוד
ספר חובה מוציא לאור מחברים ספר
חובה האוניברסיטה הפתוחה   אלגברה לינארית, כרכים 7-2
חובה האוניברסיטה הפתוחה   אלגברה לינארית 2, יחידות 3-1

נערך בתאריך 19/02/2020 בשעה 13:33:01