מקצוע מידע על מקצוע : אלגברה 1/מורחב - 104016 (Current)

104016 - אלגברה 1/מורחב
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  103015 השלמות מתמטיקה       מקצועות קדם
 
  104167 אלגברה א       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  104005 אלגברה 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104006 אלגברה לינארית      
  104009 אלגברה ליניארית מ'      
  104019 אלגברה ליניארית מ'      
 
  104166 אלגברה א'       מקצועות מכילים
  104167 אלגברה א      


שדות, מספרים מרוכבים. וקטורים ב-3r מערכות משוואות לינאריות ומטריצות, שיטת החילוץ, מטריצה הפיכה, דטרמיננטים. מרחבים לינאריים, בסיס וממד. טרנספורמציות לינאריות, ייצוג ע"י מטריצות, דמיון. ערכים עצמיים, לכסון, משפט קיילי-המילטון, מרחבי מכפלה פנימית, (מושגים בסיסיים).


הערות
יש להרשם אך ורק לקבוצה בה תוכל/י
להשתתף. במקרה של חוסר מקום בכיתה,
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
הר 10- עד 40 מוצעות להנ.חשמל
הר 10- עד 30 מוצעות לביו-רפואה ו-
ביו-רפואה-רפואה.
לפיסיקה וחשמל-פיסיקה ברישום המוקדם
מוצעות קב .22+21-
קב 41- מוצעת להנ. מכונות.
הר 50- גם עבור מכונות,חומרים-פיסיקה
ביורפואה-פיסיקה וכן עבור סטודנטים
מחומרים-כימיה הבוחרים לקחת מקצוע זה.
קב 54- ברישום המוקדם מוצעת המסלולים:
חומרים-פיסיקה,ביו-רפו.פיסיקה ו-
חומרים-כימיה לוקחי הקורס.
הר 60- ברישום המוקדם מוצעת ל-
הנ.תעשיה וניהול והנ.מערכות מידע.
מתרגלת אחראית: ד"ר עליזה מלק.
תר 62- נסגר עקב מיעוט משתתפים.
מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 09.02.2020 א
  ה 05.03.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
233 אמדו 14:30-16:30 א ד"ר כהן יוסף הרצאה 10 11
233 אמדו 08:30-10:30 ד
303 אולמן 12:30-14:30 ג גב מעין הילה תרגול 11
 
233 אמדו 14:30-16:30 א ד"ר כהן יוסף הרצאה 10 12
233 אמדו 08:30-10:30 ד
301 אולמן 10:30-12:30 ג גב אבירם אפרת תרגול 12
 
233 אמדו 14:30-16:30 א ד"ר כהן יוסף הרצאה 10 13
233 אמדו 08:30-10:30 ד
302 אולמן 12:30-14:30 ב גב מעין הילה תרגול 13
 
233 אמדו 14:30-16:30 א ד"ר כהן יוסף הרצאה 10 14
233 אמדו 08:30-10:30 ד
705 אולמן 10:30-12:30 ג מר עבד אלפתאח אחסאן תרגול 14
 
280 בנ.מאייר 14:30-16:30 א ד"ר מלק עליזה הרצאה 20 21
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ד
704 אולמן 08:30-10:30 ב מר גולדרייך אור תרגול 21
 
280 בנ.מאייר 14:30-16:30 א ד"ר מלק עליזה הרצאה 20 22
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ד
303 אולמן 08:30-10:30 ב גב ולך מרים תרגול 22
 
280 בנ.מאייר 14:30-16:30 א ד"ר מלק עליזה הרצאה 20 23
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ד
805 אולמן 12:30-14:30 ג גב פת ניקה תרגול 23
 
280 בנ.מאייר 14:30-16:30 א ד"ר מלק עליזה הרצאה 20 24
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ד
804 אולמן 14:30-16:30 ב גב פת ניקה תרגול 24
 
9 בלומפילד 14:30-16:30 א ד"ר אגא נאדר הרצאה 30 31
9 בלומפילד 08:30-10:30 ד
301 אולמן 12:30-14:30 ג מר אברהם גרשון תרגול 31
 
9 בלומפילד 14:30-16:30 א ד"ר אגא נאדר הרצאה 30 32
9 בלומפילד 08:30-10:30 ד
704 אולמן 08:30-10:30 ה גב בן יחזקאל צליל תרגול 32
 
9 בלומפילד 14:30-16:30 א ד"ר אגא נאדר הרצאה 30 34
9 בלומפילד 08:30-10:30 ד
704 אולמן 12:30-14:30 ב מר לייבוביץ יותם תרגול 34
 
250 דייויס 08:30-10:30 ב גב אבידן דניאלה הרצאה 40 41
305 אולמן 08:30-10:30 ה
303 אולמן 12:30-14:30 א גב אבירם אפרת תרגול 41
 
250 דייויס 08:30-10:30 ב גב אבידן דניאלה הרצאה 40 42
305 אולמן 08:30-10:30 ה
310 אולמן 14:30-16:30 א מר סוסמן לי תרגול 42
 
250 דייויס 08:30-10:30 ב גב אבידן דניאלה הרצאה 40 43
305 אולמן 08:30-10:30 ה
802 אולמן 08:30-10:30 ג מר אברהם גרשון תרגול 43
 
250 דייויס 08:30-10:30 ב גב אבידן דניאלה הרצאה 40 44
305 אולמן 08:30-10:30 ה
306 אולמן 14:30-16:30 א ד"ר ח'רוף עזיז תרגול 44
 
305 אולמן 11:30-13:30 א ד"ר סאלח פתחי הרצאה 50 51
309 אולמן 14:30-16:30 ג
303 אולמן 08:30-10:30 ה גב אבירם אפרת תרגול 51
 
305 אולמן 11:30-13:30 א ד"ר סאלח פתחי הרצאה 50 53
309 אולמן 14:30-16:30 ג
705 אולמן 14:30-16:30 ב מר סוסמן לי תרגול 53
 
305 אולמן 11:30-13:30 א ד"ר סאלח פתחי הרצאה 50 54
309 אולמן 14:30-16:30 ג
703 אולמן 14:30-16:30 ב מר גולדרייך אור תרגול 54
 
404 סגו 11:30-13:30 א ד"ר גורן אבי הרצאה 60 61
1 ח.בניה 14:30-16:30 ג
701 אולמן 08:30-10:30 ד גב אבירם אפרת תרגול 61
 
404 סגו 11:30-13:30 א ד"ר גורן אבי הרצאה 60 62
1 ח.בניה 14:30-16:30 ג
    08:30-10:30 ד   תרגול 62
 
404 סגו 11:30-13:30 א ד"ר גורן אבי הרצאה 60 63
1 ח.בניה 14:30-16:30 ג
701 אולמן 08:30-10:30 ה גב לאון ויויאן תרגול 63
 
404 סגו 11:30-13:30 א ד"ר גורן אבי הרצאה 60 69
1 ח.בניה 14:30-16:30 ג
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , אביב תש"פ
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט


ספרי לימוד
ספר חובה מוציא לאור מחברים ספר
חובה האוניברסיטה הפתוחה   אלגברה לינארית, כרכים 7-2
חובה האוניברסיטה הפתוחה   אלגברה לינארית 2, יחידות 3-1

נערך בתאריך 16/12/2019 בשעה 10:39:16