מקצוע מידע על מקצוע : חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת" - 104013

104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'
נקודות
זיכוי
5.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      3 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  103015 השלמות מתמטיקה   (   מקצועות קדם
  104016 אלגברה 1/מורחב ו -    
) 104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ' ו -    
  103015 השלמות מתמטיקה   ( או
  104012 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת' ו -    
) 104016 אלגברה 1/מורחב ו -    
  103015 השלמות מתמטיקה   ( או
  104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ' ו -    
) 104167 אלגברה א ו -    
  103015 השלמות מתמטיקה   ( או
  104012 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת' ו -    
) 104167 אלגברה א ו -    
  103015 השלמות מתמטיקה   ( או
  104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ' ו -    
) 104166 אלגברה א' ו -    
 
  104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'       מקצועות צמודים
 
  104014 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'      
  104092 מתמטיקה למדעי החיים 2      
  104281 חשבון אינפי 2      
  104282 חשבון אינפי 3      
  104295 חשבון אינפיניטסימלי 3      
 
  104001 שיטות בחשבון אינטגרלי       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2      
  104011 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ'      
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104033 אנליזה וקטורית      


וקטורים וגיאומטריה מרחבית. תכונות יסודיות של פונקציות ממשיות של כמה משתנים. הגרדיאנט, דיפרנציאביליות וכלל השרשרת. פונקציות סתומות. הפולינום של טיילור ונקודות קיצון. נקודות קיצון תחת אילוצים. אינטגרלים מרובים. אנליזה וקטורית, אינטגרלים קוויים ומשטחיים, משפטי גרין גאוס וסטוקס. יתכן שבפועל הנושאים הנ"ל ילמדו בסדר אחר.


הערות
יש להרשם אך ורק לקבוצה בה תוכל/י
מתרגלת אחראית: גב' רבקה אביטל.
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
ברישום המוקדם קב 13,11- עבור
ביו-רפואה,ביו-רפואה-פיסיקה וביו-
רפואה-רפואה.
ברישום המוקדם קב 43,41- עבור פיסיקה
חשמל-פיסיקה וחומרים-פיסיקה.
מתרגלת אחראית: גב' רבקה אביטל.
קב 14- נסגרה עקב מיעוט משתתפים.
מועדי בחינות 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט סמסטר
חדרבניין שעת בחינה יום תאריך מועד
505
506
600
601
602
603
604
605
700
701
702
703
704
705
707
708
800
801
802
803
804
805
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ה 11.07.2019 א
202
203
204
205
302
303
307
309
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 א 15.09.2019 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט סמסטר
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
310 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר פרס-הרי לידיה הרצאה 10 11
310 אולמן 10:30-12:30 ד
704 אולמן 12:30-14:30 א ד"ר גורליק אירנה תרגול 11
704 אולמן 10:30-11:30 ה
 
310 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר פרס-הרי לידיה הרצאה 10 12
310 אולמן 10:30-12:30 ד
503 אולמן 15:30-16:30 א גב שפירא איריס תרגול 12
306 אולמן 10:30-12:30 ג
 
310 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר פרס-הרי לידיה הרצאה 10 13
310 אולמן 10:30-12:30 ד
301 אולמן 08:30-10:30 ג גב אביטל רבקה תרגול 13
301 אולמן 09:30-10:30 ה
 
310 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר פרס-הרי לידיה הרצאה 10 14
310 אולמן 10:30-12:30 ד
    14:30-16:30 א תרגול 14
    16:30-17:30 ג
 
305 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר רדואן ניזאר הרצאה 20 22
305 אולמן 10:30-12:30 ד
705 אולמן 15:30-16:30 א מר אברהם גרשון תרגול 22
705 אולמן 10:30-12:30 ג
 
305 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר רדואן ניזאר הרצאה 20 23
305 אולמן 10:30-12:30 ד
704 אולמן 11:30-12:30 ג גב אבירם אפרת תרגול 23
505 אולמן 08:30-10:30 ה
 
305 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר רדואן ניזאר הרצאה 20 24
305 אולמן 10:30-12:30 ד
701 אולמן 14:30-16:30 א מר עבד אלפתאח אחסאן תרגול 24
701 אולמן 16:30-17:30 ג
 
205 אולמן 14:30-16:30 א ד"ר זעפרני סמי הרצאה 30 31
205 אולמן 10:30-12:30 ג
302 אולמן 14:30-15:30 ב גב פייגין-קצוב יוליה תרגול 31
704 אולמן 12:30-14:30 ה
 
205 אולמן 14:30-16:30 א ד"ר זעפרני סמי הרצאה 30 32
205 אולמן 10:30-12:30 ג
603 אולמן 09:30-10:30 ב גב פייגין-קצוב יוליה תרגול 32
603 אולמן 10:30-12:30 ד
 
205 אולמן 14:30-16:30 א ד"ר זעפרני סמי הרצאה 30 33
205 אולמן 10:30-12:30 ג
704 אולמן 08:30-10:30 ב מר עבד אלפתאח אחסאן תרגול 33
704 אולמן 11:30-12:30 ד
 
205 אולמן 14:30-16:30 א ד"ר זעפרני סמי הרצאה 30 34
205 אולמן 10:30-12:30 ג
705 אולמן 08:30-10:30 ב גב שפירא איריס תרגול 34
705 אולמן 11:30-12:30 ד
 
307 אולמן 14:30-16:30 א ד"ר רבייב דניאל הרצאה 40 41
202 אולמן 10:30-12:30 ג
703 אולמן 09:30-10:30 ב מר אלון ליאור תרגול 41
703 אולמן 10:30-12:30 ד
 
307 אולמן 14:30-16:30 א ד"ר רבייב דניאל הרצאה 40 42
202 אולמן 10:30-12:30 ג
602 אולמן 09:30-10:30 ב ד"ר קליס אולג תרגול 42
303 אולמן 10:30-12:30 ד
 
307 אולמן 14:30-16:30 א ד"ר רבייב דניאל הרצאה 40 43
202 אולמן 10:30-12:30 ג
506 אולמן 14:30-15:30 ב גב פת ניקה תרגול 43
506 אולמן 08:30-10:30 ה
 
307 אולמן 14:30-16:30 א ד"ר רבייב דניאל הרצאה 40 44
202 אולמן 10:30-12:30 ג
602 אולמן 14:30-15:30 ב מר פירנקו רז תרגול 44
602 אולמן 08:30-10:30 ה
 
        ד"ר רבייב דניאל הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף

נערך בתאריך 07/06/2020 בשעה 00:41:56