מקצוע מידע על מקצוע : חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת" - 104013 (Current)

104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'
נקודות
זיכוי
5.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      3 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  103015 השלמות מתמטיקה   (   מקצועות קדם
  104016 אלגברה 1/מורחב ו -    
) 104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ' ו -    
  103015 השלמות מתמטיקה   ( או
  104012 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת' ו -    
) 104016 אלגברה 1/מורחב ו -    
  103015 השלמות מתמטיקה   ( או
  104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ' ו -    
) 104167 אלגברה א ו -    
  103015 השלמות מתמטיקה   ( או
  104012 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת' ו -    
) 104167 אלגברה א ו -    
  103015 השלמות מתמטיקה   ( או
  104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ' ו -    
) 104166 אלגברה א' ו -    
 
  104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'       מקצועות צמודים
 
  104014 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'      
  104092 מתמטיקה למדעי החיים 2      
  104281 חשבון אינפי 2      
  104282 חשבון אינפי 3      
  104295 חשבון אינפיניטסימלי 3      
 
  104001 שיטות בחשבון אינטגרלי       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2      
  104011 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ'      
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104033 אנליזה וקטורית      


וקטורים וגיאומטריה מרחבית. תכונות יסודיות של פונקציות ממשיות של כמה משתנים. הגרדיאנט, דיפרנציאביליות וכלל השרשרת. פונקציות סתומות. הפולינום של טיילור ונקודות קיצון. נקודות קיצון תחת אילוצים. אינטגרלים מרובים. אנליזה וקטורית, אינטגרלים קוויים ומשטחיים, משפטי גרין גאוס וסטוקס. יתכן שבפועל הנושאים הנ"ל ילמדו בסדר אחר.


הערות
יש להרשם אך ורק לקבוצה בה תוכל/י
מתרגלת אחראית: גב' רבקה אביטל.
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
ברישום המוקדם קב 14,13,11- עבור
ביו-רפואה,ביו-רפואה-פיסיקה וביו-
רפואה-רפואה.
ברישום המוקדם קב 43,41- עבור פיסיקה
חשמל-פיסיקה וחומרים-פיסיקה.
מועדי בחינות 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ד 15.07.2020 א
  ה 17.09.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    08:30-10:30 ב הרצאה 10 11
    10:30-12:30 ד
    12:30-14:30 א תרגול 11
    10:30-11:30 ה
 
    08:30-10:30 ב הרצאה 10 12
    10:30-12:30 ד
    15:30-16:30 א תרגול 12
    10:30-12:30 ג
 
    08:30-10:30 ב הרצאה 10 13
    10:30-12:30 ד
    11:30-12:30 א תרגול 13
    08:30-10:30 ג
 
    08:30-10:30 ב הרצאה 10 14
    10:30-12:30 ד
    11:30-12:30 א תרגול 14
    08:30-10:30 ג
 
    08:30-10:30 ב הרצאה 20 21
    10:30-12:30 ד
    15:30-16:30 א תרגול 21
    10:30-12:30 ג
 
    08:30-10:30 ב הרצאה 20 22
    10:30-12:30 ד
    11:30-12:30 ג תרגול 22
    08:30-10:30 ה
 
    08:30-10:30 ב הרצאה 20 23
    10:30-12:30 ד
    14:30-16:30 א תרגול 23
    16:30-17:30 ג
 
    14:30-16:30 א הרצאה 30 31
    10:30-12:30 ג
    14:30-15:30 ב תרגול 31
    12:30-14:30 ה
 
    14:30-16:30 א הרצאה 30 32
    10:30-12:30 ג
    09:30-10:30 ב תרגול 32
    10:30-12:30 ד
 
    14:30-16:30 א הרצאה 30 33
    10:30-12:30 ג
    08:30-10:30 ב תרגול 33
    11:30-12:30 ד
 
    14:30-16:30 א הרצאה 30 34
    10:30-12:30 ג
    08:30-10:30 ב תרגול 34
    11:30-12:30 ד
 
    14:30-16:30 א הרצאה 40 41
    10:30-12:30 ג
    09:30-10:30 ב תרגול 41
    10:30-12:30 ד
 
    14:30-16:30 א הרצאה 40 42
    10:30-12:30 ג
    09:30-10:30 ב תרגול 42
    10:30-12:30 ד
 
    14:30-16:30 א הרצאה 40 43
    10:30-12:30 ג
    14:30-15:30 ב תרגול 43
    08:30-10:30 ה
 
    14:30-16:30 א הרצאה 40 44
    10:30-12:30 ג
    14:30-15:30 ב תרגול 44
    08:30-10:30 ה


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף

נערך בתאריך 23/01/2020 בשעה 06:31:41