מקצוע מידע על מקצוע : חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 - 104004 (Current)

104004 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
7     2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104003 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1       מקצועות קדם
  104018 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'     או
 
  104019 אלגברה ליניארית מ'       מקצועות צמודים
 
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'      
  104033 אנליזה וקטורית      
  104090 מתמטיקה למדעי החיים      
  104091 מתמטיקה 2 רפואה /ב      
  104092 מתמטיקה למדעי החיים 2      
  104093 פרקים במתמטיקה לרפואנים 1      
  104094 פרקים במתמטיקה לרפואנים 2      
  104281 חשבון אינפי 2      
  104282 חשבון אינפי 3      
  104295 חשבון אינפיניטסימלי 3      
 
  104001 שיטות בחשבון אינטגרלי       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
 
  104011 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'       מקצועות מכילים
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'      
  104014 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'      
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ'      
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      


וקטורים, מכפלה סקלרית ווקטורית. גיאומטריה במרחב. תכונות יסודיות של פונקציות ממשיות של כמה משתנים. חקירת פונקציות של כמה משתנים. פונקציות סתומות. אינטגרלים מרובים ותכונות יסודיות. שיטות אינטגרציה ונוסחת החלפת המשתנים באינטגרלים מרובים. אנליזה וקטורית. אינטגרלים קוויים ואינטגרלים משטחיים מסוגים שונים. נוסחאות גרין, סטוקס והדיברגנס. שימושים בגיאומטריה ובפיסיקה.


הערות
יש להרשם אך ורק לקבוצה בה תוכל/י
להשתתף. במקרה של חוסר מקום בכיתה,
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
תר 14- ברישום המקודם עבור ביולוגיה.
מתרגלת אחראית: גב' רבקה אביטל.
קבוצה 25 מחליפה את את קבוצה .24
חד פעמי בסמסטר זה.
מועדי בחינות 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
חדרבניין שעת בחינה יום תאריך מועד
603
604
605
606
607
700
701
702
703
704
705
706
707
708
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
13:00-16:00 ב 12.07.2021 א
      ב 11.10.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    08:30-10:30 ב ד"ר דמיטריוק אלון הרצאה 10 11
    10:30-12:30 ד
506 אולמן 12:30-14:30 א גב שפירא איריס תרגול 11
 
    08:30-10:30 ב ד"ר דמיטריוק אלון הרצאה 10 12
    10:30-12:30 ד
503 אולמן 10:30-12:30 ג גב אביגדור אילה-נטלי תרגול 12
 
    08:30-10:30 ב ד"ר דמיטריוק אלון הרצאה 10 13
    10:30-12:30 ד
503 אולמן 08:30-10:30 ג גב אביגדור אילה-נטלי תרגול 13
 
    08:30-10:30 ב ד"ר דמיטריוק אלון הרצאה 10 14
    10:30-12:30 ד
501 אולמן 10:30-12:30 ה גב סופר אהרונוב נוי תרגול 14
 
601 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר אלעד דורון הרצאה 20 21
601 אולמן 10:30-12:30 ד
506 אולמן 14:30-16:30 א גב מעין הילה תרגול 21
 
601 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר אלעד דורון הרצאה 20 22
601 אולמן 10:30-12:30 ד
501 אולמן 16:30-18:30 ב מר אברהם גרשון תרגול 22
 
601 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר אלעד דורון הרצאה 20 24
601 אולמן 10:30-12:30 ד
501 אולמן 14:30-16:30 ג מר רוזנפלד ראוך איתמר תרגול 24
 
705 אולמן 14:30-16:30 ג ד"ר אגא נאדר הרצאה 30 31
705 אולמן 10:30-12:30 ה
    10:30-12:30 ד גב שפירא איריס תרגול 31
 
705 אולמן 14:30-16:30 ג ד"ר אגא נאדר הרצאה 30 32
705 אולמן 10:30-12:30 ה
502 אולמן 08:30-10:30 ב גב אביטל רבקה תרגול 32
 
        ד"ר דמיטריוק אלון הרצאה 60 69
          תרגול 69
 
        ד"ר דמיטריוק אלון הרצאה 77 77
          תרגול 77


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א

נערך בתאריך 16/06/2021 בשעה 04:55:30