מקצוע מידע על מקצוע : חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 - 104003 (Plans)

104003 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  103015 השלמות מתמטיקה       מקצועות קדם
 
  104017 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1נ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ'      
  104087 מתמטיקה 1 רפואה      
  104090 מתמטיקה למדעי החיים      
  104093 פרקים במתמטיקה לרפואנים 1      
  104195 חשבון אינפיניטסימלי 1      
 
  104010 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'       מקצועות מכילים
  104012 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת'      
  104017 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1נ'      
  104018 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'      


המספרים הממשיים. פונקציה ממשית של משתנה ממשי יחיד: גבולות ורציפות, רציפות על קטע סגור, פונקציות מונוטוניות ופונקציות הפוכות. גזירות והמשפטים היסודיים של החשבון הדיפרנציאלי. משפט טיילור, כלל לופיטל, חקירת פונקציה. פונקציה קדומה ושיטות אינטגרציה - אינטגרל מסוים ותכונותיו, פונקציות אינטגרביליות, משפטים יסודיים של החשבון האינטגרלי, אינטגרל מוכלל. סדרות וטורים אינסופיים של מספרים ממשיים. טורי חזקות.


הערות
יש להרשם אך ורק לקבוצה בה תוכל/י
להשתתף. במקרה של חוסר מקום בכיתה,
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
הר 20+10- עבור הנ.אזרחית והנ.מיפוי.
הר 30- מוצעת לסטו. מהנ.סביבה,ביולוגיה
ביוכימיה מולקולרית,כימיה ו-
ביוטכנולוגיה ומזון.


מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א סמסטר בתכנון
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    13:30-15:30 א הרצאה 10 11
    08:30-10:30 ה
    08:30-10:30 ב   תרגול 11
 
    13:30-15:30 א הרצאה 10 12
    08:30-10:30 ה
    12:30-14:30 ב   תרגול 12
 
    13:30-15:30 א הרצאה 20 21
    08:30-10:30 ה
    10:30-12:30 ד   תרגול 21
 
    13:30-15:30 א הרצאה 20 22
    08:30-10:30 ה
    16:30-18:30 ג   תרגול 22
 
    12:30-14:30 ב הרצאה 30 31
    10:30-12:30 ד
    14:30-16:30 א   תרגול 31
 
    12:30-14:30 ב הרצאה 30 32
    10:30-12:30 ד
    14:30-16:30 א   תרגול 32
 
    12:30-14:30 ב הרצאה 30 33
    10:30-12:30 ד
    08:30-10:30 ג   תרגול 33
 
    12:30-14:30 ב הרצאה 30 34
    10:30-12:30 ד
    08:30-10:30 ג   תרגול 34


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף

נערך בתאריך 29/05/2020 בשעה 23:15:02