מקצוע מידע על מקצוע : חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 - 104003 (Current)

104003 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  103015 השלמות מתמטיקה       מקצועות קדם
 
  104017 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1נ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ'      
  104087 מתמטיקה 1 רפואה      
  104090 מתמטיקה למדעי החיים      
  104093 פרקים במתמטיקה לרפואנים 1      
  104195 חשבון אינפיניטסימלי 1      
 
  104010 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'       מקצועות מכילים
  104012 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת'      
  104017 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1נ'      
  104018 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'      


המספרים הממשיים. פונקציה ממשית של משתנה ממשי יחיד: גבולות ורציפות, רציפות על קטע סגור, פונקציות מונוטוניות ופונקציות הפוכות. גזירות והמשפטים היסודיים של החשבון הדיפרנציאלי. משפט טיילור, כלל לופיטל, חקירת פונקציה. פונקציה קדומה ושיטות אינטגרציה - אינטגרל מסוים ותכונותיו, פונקציות אינטגרביליות, משפטים יסודיים של החשבון האינטגרלי, אינטגרל מוכלל. סדרות וטורים אינסופיים של מספרים ממשיים. טורי חזקות.


הערות
יש להרשם אך ורק לקבוצה בה תוכל/י
להשתתף. במקרה של חוסר מקום בכיתה,
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
הר 10- עבור הנ.אזרחית והנ.מיפוי.
הר 20- מוצעת לסטו.מהנ.ביוכימית+
הנ.כימית+הנ.ביוטכ. ומזון.
הר 30- מוצעת לסטו. מהנ.סביבה+ביולוגיה
ביוכימיה מולקולרית, כימיה, וכן עבור
חדשים ממסלול ביוכימית המורשים לקחת
פיסיקה 1 ( 114051 )
מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 04.02.2020 א
  א 01.03.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
233 אמדו 13:30-15:30 א הרצאה 10 11
233 אמדו 08:30-10:30 ה
601 אולמן 08:30-10:30 ב   תרגול 11
 
233 אמדו 13:30-15:30 א הרצאה 10 12
233 אמדו 08:30-10:30 ה
601 אולמן 12:30-14:30 ב   תרגול 12
 
233 אמדו 13:30-15:30 א הרצאה 10 13
233 אמדו 08:30-10:30 ה
704 אולמן 10:30-12:30 ד   תרגול 13
 
233 אמדו 13:30-15:30 א הרצאה 10 14
233 אמדו 08:30-10:30 ה
601 אולמן 16:30-18:30 ג   תרגול 14
 
205 אולמן 08:30-10:30 ג הרצאה 20 21
233 אמדו 10:30-12:30 ה
204 אולמן 12:30-14:30 ב   תרגול 21
 
205 אולמן 08:30-10:30 ג הרצאה 20 22
233 אמדו 10:30-12:30 ה
    12:30-14:30 ב   תרגול 22
 
205 אולמן 08:30-10:30 ג הרצאה 20 23
233 אמדו 10:30-12:30 ה
    10:30-12:30 ד   תרגול 23
 
205 אולמן 08:30-10:30 ג הרצאה 20 24
233 אמדו 10:30-12:30 ה
    10:30-12:30 ד   תרגול 24
 
310 אולמן 12:30-14:30 ב הרצאה 30 31
310 אולמן 10:30-12:30 ד
    14:30-16:30 א   תרגול 31
 
310 אולמן 12:30-14:30 ב הרצאה 30 32
310 אולמן 10:30-12:30 ד
302 אולמן 08:30-10:30 ג   תרגול 32
 
310 אולמן 12:30-14:30 ב הרצאה 30 33
310 אולמן 10:30-12:30 ד
    08:30-10:30 ג   תרגול 33


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט

נערך בתאריך 19/09/2019 בשעה 05:06:06