מקצוע מידע על מקצוע : שיטות בחשבון אינטגרלי - 104001 (Previous)

104001 - שיטות בחשבון אינטגרלי
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  104195 חשבון אינפיניטסימלי 1       מקצועות צמודים
 
  104014 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2       מקצועות מכילים
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'      
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ'      
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104033 אנליזה וקטורית      


מבוא מזורז של אינטגרציה במשתנה אחד ובמספר משתנים. אינטגרלים קוויים ומשטחיים מסוג ראשון ושני. משפטי גרין, גאוס וסטוקס. שדות וקטורים משמרים. (מיועד למסלול מתמטיקה - פיסיקה בלבד כדי לאפשר לימוד מהיר של מקצועות הפיסיקה).


הערות
מיועד לסטודנטים ממסלול מתמטיקה-
פיסיקה בלבד.
הקורס ייפתח ב 9.12.2019-
מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר קודם
חדרבניין שעת בחינה יום תאריך מועד
305
312
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ה 13.02.2020 א
214 אולמן 13:00-16:00 ג 17.03.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
501 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר קופרמן אלכסנדר הרצאה 10 10


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א

נערך בתאריך 06/06/2020 בשעה 23:40:56