מקצוע מידע על מקצוע : שיטות בחשבון אינטגרלי - 104001 (Current)

104001 - שיטות בחשבון אינטגרלי
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  104195 חשבון אינפיניטסימלי 1       מקצועות צמודים
 
  104014 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2       מקצועות מכילים
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'      
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ'      
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104033 אנליזה וקטורית      


מבוא מזורז של אינטגרציה במשתנה אחד ובמספר משתנים. אינטגרלים קוויים ומשטחיים מסוג ראשון ושני. משפטי גרין, גאוס וסטוקס. שדות וקטורים משמרים. (מיועד למסלול מתמטיקה - פיסיקה בלבד כדי לאפשר לימוד מהיר של מקצועות הפיסיקה).


הערות
מיועד לסטודנטים ממסלול מתמטיקה-
פיסיקה בלבד.
הקורס ייפתח באמצע הסמסטר. תאריך
מדוייק יפורסם לקראת תחילת הסמסטר.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 15.02.2021 א
  ג 16.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
232 אמדו 08:30-10:30 ב   הרצאה 10 10

נערך בתאריך 22/09/2020 בשעה 09:32:36