מקצוע מידע על מקצוע : שיטות כמותיות למנהלים - 098730

098730 - שיטות כמותיות למנהלים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  094390 מבוא לשיטות כמותיות בניהול       מקצועות ללא זיכוי נוסף


בניית מודלים בגליון אלקטרוני, תכנון לינארי ולא-לינארי, ניתוחי רגישות, יישומי תכנון לינארי, תכנון בשלמים.

הערה: המקצוע מיועד למשתלמים בתכנית mba בלבד.ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2001 prentice - hall moore and weatherford decision modeling with microsoft excel, edition 6th

נערך בתאריך 17/11/2019 בשעה 15:33:19