מקצוע מידע על מקצוע : חקר ביצועים למהנדסים - 096390

096390 - חקר ביצועים למהנדסים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094312 מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094313 מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים      


תכנון לינארי, פתרון גרפי, מחירי צל, ניתוח רגישות, משתנים שלמים, ניהול פרוייקטים, ניהול מלאי, תורים, תורת ההחלטות.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
3 1993 prentice-hall eppen, gould schmidt introductory management science, 4th ed.

נערך בתאריך 21/10/2019 בשעה 05:38:07