מקצוע מידע על מקצוע : שימושי מחשב במדעי התנהגות - 095679

095679 - שימושי מחשב במדעי התנהגות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
1.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    2     שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.

השימוש במחשב לצרכי מחקר במדעי ההתנהגות. המחשב האישי והמחשב המרכזי, ומערכת ההפעלה. תכנת ה- spss: או sas ארגון הנתונים, הגדרת משתנים, טבלת שכיחויות, סטטיסטיקה פרמטרית, סטטיסטיקה אי פרמטרית, מבחן מובהקות.


נערך בתאריך 19/02/2020 בשעה 13:48:35