מקצוע מידע על מקצוע : מודלים כמותיים במדעי ההתנהגות - 095606

095606 - מודלים כמותיים במדעי ההתנהגות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  095679 שימושי מחשב במדעי התנהגות   (   מקצועות קדם
) 098740 סטטיסטיקה למנהלים ו -    
 
  096609 מודלים כמותיים במדעי ההתנהגות       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  094312 מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  094313 מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים      


הקורס סוקר דוגמאות של מודלים כמותיים במדעי ההתנהגות. דגש יושם על שיטות שונות לבניית מודלים (כמו מודלים המבוססים על מערכת אקסיומות, מודלים מתמטיים, ומודלים המתוארים על ידי סימולציות מחשב), ועל הדרכים השונות להשוואת מודלים (יכולת תיאור, וערך ניבויי). בין השאר נדון בתורת תוחלת התועלת, תיאוריית הפרוספקט, מודלים דינאמיים של למידה ואבולוציה, ורשתות חברתיות. הערה: הקורס הוא מקצוע השלמה לסטודנטים במדעי ההתנהגות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1999 lawrence erlbaum ass. budesco, erev and zwick games and human behavior

נערך בתאריך 21/10/2019 בשעה 05:19:23