מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לשיטות כמותיות בניהול - 094390

094390 - מבוא לשיטות כמותיות בניהול
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104005 אלגברה 1       מקצועות קדם
  104167 אלגברה א     או
 
  054455 פרקים באופטימיזציה וחקר ביצועים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094314 מודלים סטוכסטיים בחקר בצועים      
  094380 מבוא לחקר בצועים למינהל עסקים      
  098730 שיטות כמותיות למנהלים      
 
  054475 אופטימיזציה של תהליכים כימיים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  094312 מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים      
  094313 מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים      


הכרה של שיטות כמותיות לתכנון, הפעלה וניהול מוצלח של מערכות מורכבות. הקורס כולל שיטות של תכנות מתימטי (תכנון ליניארי, תכנון בשלמים, תכנון דינמי ותכנון ברשתות), קבלת החלטות (חד ורב קריטריונית), וכלי ניתוח הסתברותיים. הקורס מציג יישומים חשובים כגון מודלים לניהול מלאי וניהול פרוייקטים.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1987 prentice-hall eppen, gould, schmidt introductory management science (4th edition)

נערך בתאריך 21/10/2019 בשעה 05:15:12