מקצוע מידע על מקצוע : מערכות בקרה לינאריות - 094341

094341 - מערכות בקרה לינאריות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104005 אלגברה 1       מקצועות קדם
  104200 משואות דיפרנציאליות/ת     או
  104003 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1     או
 
  034019 מערכות ליניאריות       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  044130 אותות ומערכות      
 
  044190 עקרונות במערכות לינאריות       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  044194 בקרה לינארית      


עקרונות בסיסיים בתורת לפלס ושימושית בלימוד מערכות לינאריות רציפות. התמרת z ושימושה בלימוד מערכות דיסקרטיות, דיאגרמת בלוקים, פונקצית מערכות, יציבות של מערכות ליניאריות. תאור מערכת לינארית בעזרת מרחב המצב


נערך בתאריך 16/12/2019 בשעה 10:49:12