מקצוע מידע על מקצוע : מודלים דינמיים בחקר ביצועים - 094333

094333 - מודלים דינמיים בחקר ביצועים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094346 מתמטיקה דיסקרטית   (   מקצועות קדם
) 104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ' ו -    
  094347 מתמטיקה דיסקרטית   ( או
) 104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ' ו -    
 
  094313 מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים       מקצועות צמודים
 
  034019 מערכות ליניאריות       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  034032 מערכות ליניאריות מ'      
  044130 אותות ומערכות      
  044190 עקרונות במערכות לינאריות      
  044194 בקרה לינארית      
  094323 מודלים דינמיים בחקר ביצועים      
  104131 משואות דיפרנציאליות רגילות/ח      
  104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת'      
  104213 משוואות דיפרנציאליות      
  104285 משוואות דיפרנציאליות רגילות א'      


הערה: סך כל שעות הרצאה בשבוע - 2.5 שעות. משוואות הפרשים לינאריות עם מקדמים קבועים. מערכות משואות הפרשים לינאריות עם מקדמים קבועים. משואות ומערכות דיפרנציאליות לינאריות עם מקדמים קבועים. מבוא לתכנות דינמי. מבוא לתכנות בשלמים. מערכות יונימודולריות ושימושיהן. שיטת חתכי גומורי. שיטת סעף וחסום ויישומים.


הערות
משך ההרצאה בפועל 2.5 שעות בלבד.
מועדי בחינות 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט סמסטר
חדרבניין שעת בחינה יום תאריך מועד
307
309
אולמן
אולמן
13:00-16:00 ג 16.07.2019 א
303 אולמן 09:00-12:00 א 22.09.2019 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט סמסטר
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
214 נהול 14:30-17:30 ג פרופ. און שמואל הרצאה 10 11
152 בלומפילד 11:30-12:30 ב גב לוקו ליאל תרגול 11
 
214 נהול 14:30-17:30 ג פרופ. און שמואל הרצאה 10 12
151 בלומפילד 14:30-15:30 א גב לוקו ליאל תרגול 12


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף

נערך בתאריך 19/02/2020 בשעה 12:25:15