מקצוע מידע על מקצוע : מודלים סטוכסטיים בחקר בצועים - 094314 (Current)

094314 - מודלים סטוכסטיים בחקר בצועים
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094411 הסתברות ת'   (   מקצועות קדם
  104019 אלגברה ליניארית מ' ו -    
) 234221 מבוא למדעי המחשב נ' ו -    
  094411 הסתברות ת'   ( או
  104016 אלגברה 1/מורחב ו -    
) 234221 מבוא למדעי המחשב נ' ו -    
  094411 הסתברות ת'   ( או
  104019 אלגברה ליניארית מ' ו -    
) 234111 מבוא למדעי המחשב ו -    
  094412 הסתברות מ   ( או
  104166 אלגברה א' ו -    
) 234117 מבוא למדעי המחשב ח' ו -    
 
  094390 מבוא לשיטות כמותיות בניהול       מקצועות ללא זיכוי נוסף


קורס זה עוסק בבנית מודלים מתמטיים של מערכות סטוכסטיות וכולל את מושגי היסוד של תורת התהליכים הסטוכסטיים. הקורס מתרכז בנושאים הבאים: שרשרות מרקוב, תהליכי פואסון והכללותיהם ותהליכי קפיצה מרקוביים (תהליכי לידה ומוות, תהליכי תורים מרקובים וכו').
מועדי בחינות 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדרבניין שעת בחינה יום תאריך מועד
112
214
215
216
151
152
153
424
נהול
נהול
נהול
נהול
בלומפילד
בלומפילד
בלומפילד
בלומפילד
09:00-12:00 ב 06.07.2020 א
      ה 17.09.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
100 בלומפילד 12:30-15:30 ג פרופ/ח לואידור אורן הרצאה 10 11
527 בלומפילד 16:30-17:30 ג   תרגול 11
 
100 בלומפילד 12:30-15:30 ג פרופ/ח לואידור אורן הרצאה 10 12
153 בלומפילד 11:30-12:30 ה   תרגול 12
 
100 בלומפילד 12:30-15:30 ג פרופ/ח לואידור אורן הרצאה 10 13
153 בלומפילד 08:30-09:30 ה   תרגול 13
 
        פרופ/ח לואידור אורן הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף

נערך בתאריך 29/05/2020 בשעה 22:59:35