מקצוע מידע על מקצוע : מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים - 094312

094312 - מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
4.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  104009 אלגברה ליניארית מ'   (   מקצועות קדם
) 234111 מבוא למדעי המחשב ו -    
  104167 אלגברה א   ( או
) 234111 מבוא למדעי המחשב ו -    
 
  094313 מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094380 מבוא לחקר בצועים למינהל עסקים      
  096390 חקר ביצועים למהנדסים      
  096609 מודלים כמותיים במדעי ההתנהגות      
 
  094390 מבוא לשיטות כמותיות בניהול       מקצועות מכילים
  095606 מודלים כמותיים במדעי ההתנהגות      


מתודולוגיה של חקר ביצועים. תכנון לינארי. ניסוח בעיות שונות כבעיות בתכנון לינארי. אלגוריתמים לפתרון בעיות ת"ל, דואליות וניתוח פוסט-אופטימלי. תכנון בשלמים ושיטות סיעוף וחתכים. זרימה ברשתות, תורת המשחקים. תכנון דינמי.


נערך בתאריך 29/05/2020 בשעה 22:32:23