מקצוע מידע על מקצוע : תיאוריות בקרה - 090301

090301 - תיאוריות בקרה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  100085 מתמטיקה 3/ת       מקצועות קדם
 
  030043 מבוא לדינמיקה מתקדמת       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  040140 מערכות לינאריות      
  090302 מבוא למערכות לינאריות      
 
  044194 בקרה לינארית       מקצועות מכילים
נערך בתאריך 07/06/2020 בשעה 00:23:29