מקצוע מידע על מקצוע : מערכות דינמיות - 084737

084737 - מערכות דינמיות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    1 1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104131 משואות דיפרנציאליות רגילות/ח   (   מקצועות קדם
  104215 פונקציות מרוכבות א' ו -    
) 114051 פיסיקה 1 ו -    
 
  084730 מערכות דינמיות       מקצועות ללא זיכוי נוסף


אפיון של מערכות דינמיות, אפליקציה של התמרה לפלס, תגובת הלם, תגובת מדרגה, תגובת התדר, ייצוג על ידי פונקצית תמסורת, דיאגרמות בודה, מערכות לא מינימום פאזה, לינאריזציה, ייצוגים במרחב המצב, מטריצת המעבר, האסקפוננט המטריצי, טרנספורמציות קנוניות, יציבות ליאפונוב, קריטריון היציבות של ראוט-הורוביץ, בקירות וצפיות. ניסויי מעבדה.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט

נערך בתאריך 19/09/2019 בשעה 05:05:56