מקצוע מידע על מקצוע : מערכות דינמיות - 084730

084730 - מערכות דינמיות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104131 משואות דיפרנציאליות רגילות/ח   (   מקצועות קדם
  104215 פונקציות מרוכבות א' ו -    
) 114051 פיסיקה 1 ו -    
 
  034032 מערכות ליניאריות מ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  084711 מערכות דינמיות      
  084737 מערכות דינמיות      


סיווג מערכות דינמיות, שימוש בהתמרות לפלס, פונקציות תמסורת, תגובה להלם, תגובת תדירות, עקומי בודה, משתני מצב, מטריצת המעבר, ערכים עצמיים וקטורים עצמיים והרמוניות טבעיות, טרנספורמציה קנונית, קונטרולאביליות ואובזרבאביליות, הגדרת יציבות. בדיקת יציבות לפי ראוט-הורוביץ.


נערך בתאריך 23/01/2020 בשעה 06:22:45