מקצוע מידע על מקצוע : מערכות דינמיות - 084711

084711 - מערכות דינמיות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044109 מבוא להנדסת חשמל   (   מקצועות קדם
  104215 פונקציות מרוכבות א' ו -    
) 104219 משואות דיפרנציאליות חלקיות אוויר ו -    
 
  034032 מערכות ליניאריות מ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  084730 מערכות דינמיות      


סיווג מערכות דינמיות, שימוש בהתמרות לפלס, פונקציות תמסורת, תגובה להלם, תגובת תדירות, עקומי בודה, הגדרת יציבות, יצוג מערכות במישור המצב, פתרון משוואות המצב, פתרון משוואות המצב, ערכים ווקטורים עצמיים ואופיינים טבעיים, טרנספורמציה קנונית אלכסונית, בקירות, צפיות, יצוג מזערי, יציבות פנימית וחיצונית, קריטוריון ראוט-הורוביץ, תגובת מערכת לינארית לכניסת אות אקראי, מערכות לינאריות בדידות.


נערך בתאריך 23/01/2020 בשעה 07:02:23