מקצוע מידע על מקצוע : דינמיקה - 074008

074008 - דינמיקה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
4.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  034028 מכניקת מוצקים 1       מקצועות קדם
 
  015011 דינמיקה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  034010 דינמיקה      


קינמטיקה ודינמיקה של מסה נקודתית, משוואות תנועה, אנרגיה ותנע, מערכת חלקיקים, קינמטיקה ודינמיקה של גוף קשיח, טנזור האנרציה, משוואות אוילר, תנועה גירוסיקופית.


נערך בתאריך 06/06/2020 בשעה 22:14:37