מקצוע מידע על מקצוע : פרקים באופטימיזציה וחקר ביצועים - 054455

054455 - פרקים באופטימיזציה וחקר ביצועים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094390 מבוא לשיטות כמותיות בניהול       מקצועות ללא זיכוי נוסף


המקצוע מקנה כלי עזר כמותיים לתכנון, הפעלה, וניהול אופטימליים של מערכות מורכבות. נלמדים נושאים נבחרים בחקר ביצועים העוסקים ביסודות המתמטיים וההיבטים היישומיים של תורת האופטימיזציה. נושאים אלה כוללים: בניית מודלים לאופטימיזציה, תכנון לינארי - שיטת הסימפלקס, דואליות, ניתוח רגישות, בעיות תובלה, תכנון יעדים, תכנון בשלמים, ניהול פרוייקטים, תכנון דינמי, ואפטימיזציה רב-קריטריונית.


נערך בתאריך 17/11/2019 בשעה 15:30:19