מקצוע מידע על מקצוע : עבוד ונתוח תמונות - 046200

046200 - עבוד ונתוח תמונות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104034 מבוא להסתברות ח'       מקצועות קדם
  094412 הסתברות מ     או
  104222 תורת ההסתברות     או
  094411 הסתברות ת'     או
 
  099798 ניהול אסטרטגי של טכנולוגיות וחדשנות       מקצועות מכילים
 
  236860 עיבוד תמונות דיגיטלי       מקצועות זהים


מבוא לראייה ולעבוד תמונות. אותות ומערכות ליניאריות בדו-מימד. דגימה ושחזור של תמונות: דגימה אחידה, תופעת הקיפול בתמונות ( aliasing ), דגימה על סריג כללי. קוונטיזציה: סקלרית, שיקולים חזותיים, קוונטיזצית צבע. שיפור תמונות: פעולות נקודה, עיצוב היסטוגרמה, סינון והחלקה, הדגשת שפות. שחזור תמונה: שחזור ml, שחזור map. התמרות דיסקרטיות בדו-מימד. ייצוג וניתוח תמונות ברזולוציה משתנה. דחיסת תמונה: מושגים בסיסיים בתורת האינפורמציה, יתירויות בתמונות, דחיסה משמרת, דחיסה לא משמרת. מבוא לראיה ממוחשבת.


הערות
סדנת רשות: ימי ג' ,17.30-18.30 פ' 405
מתרגל הסדנא : הירש אלעד
מתרגלים : אברדם אביעד, גם אחראי,
אלעזרא אור
ת. מחשב : וולף אדם
ת. "יבשים" : פליק עדי
מועדי בחינות 01/2018 , 2018/2019 חורף תשע"ט סמסטר
חדרבניין שעת בחינה יום תאריך מועד
201
202
203
204
205
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ה 31.01.2019 א
405 פישבך 13:00-16:00 ד 27.02.2019 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2018 , 2018/2019 חורף תשע"ט סמסטר
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
507 פישבך 16:30-18:30 א פרופ. כהן ישראל הרצאה 10 11
506 פישבך 14:30-15:30 ב מר הירש אלעד
גב אלעזרא אור
תרגול 11
 
507 פישבך 16:30-18:30 א פרופ. כהן ישראל הרצאה 10 12
506 פישבך 15:30-16:30 ג מר אברדם אביעד תרגול 12
 
        פרופ. כהן ישראל הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1987 addison-wesley r.c. gonzalez and p. wintz digital image processing
חובה 1989 prentice hall a.k. jain fundamentals of digital image processing

נערך בתאריך 25/08/2019 בשעה 07:36:25