מקצוע מידע על מקצוע : אותות אקראיים - 044202 (Current)

044202 - אותות אקראיים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044131 אותות ומערכות   (   מקצועות קדם
) 094412 הסתברות מ ו -    
  044131 אותות ומערכות   ( או
) 104222 תורת ההסתברות ו -    
  044130 אותות ומערכות   ( או
) 094412 הסתברות מ ו -    
  044130 אותות ומערכות   ( או
) 104222 תורת ההסתברות ו -    
  044130 אותות ומערכות   ( או
) 104034 מבוא להסתברות ח' ו -    
  044131 אותות ומערכות   ( או
) 104034 מבוא להסתברות ח' ו -    
 
  084733 תהליכים אקראיים במערכות אויר-חלל       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  086733 תהליכים אקראיים במערכות אויר-חלל      


חזרה על מושגים בסיסיים בהסתברות. שערוך. תהליכים אקראיים בזמן רציף ובזמן בדיד. תהליכים אקראיים גאוסיים. מעבר אותות במערכות לינאריות. אנליזה ספקטרלית. סינון לינארי. רעשים פיסיקליים במערכות, מקורות רעש ברשתות חשמליות. תהליכי מרקוב.


הערות
סדנאות רשות, לבחירתכם אחת מהר"מ:
ימי ב', ,09.30-10.30 אולמן 302
ימי ב', ,17.30-18.30 מאייר 354
ימי ד', ,09.30-10.30 מאייר 352
מתרגלי הסדנאות: אב זיסלמן, יונתן
שדמי ובת שבע איינבינדר
מתרגלים: חן זנו (גם אחראי), אב
זיסלמן, יונן שדמי ועידו כהן
תרגול 15 ו 21- מתקיימים בימי ד',
,14.30-15.30 באולמן .503
הרצאה 20 בימי ה, ,10.30-12.30 תועבר
בזום.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 07.02.2022 א
  ד 02.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 סגו 12:30-14:30 ב פרופ' אתר רמי הרצאה 10 11
302 אולמן 08:30-09:30 ב גב זיסלמן אב תרגול 11
 
1 סגו 12:30-14:30 ב פרופ' אתר רמי הרצאה 10 12
354 בנ.מאייר 16:30-17:30 ב מר שדמי יונתן תרגול 12
 
1 סגו 12:30-14:30 ב פרופ' אתר רמי הרצאה 10 13
353 בנ.מאייר 16:30-17:30 ג מר כהן עידו תרגול 13
 
1 סגו 12:30-14:30 ב פרופ' אתר רמי הרצאה 10 14
352 בנ.מאייר 08:30-09:30 ד מר זנו חן תרגול 14
 
1 סגו 12:30-14:30 ב פרופ' אתר רמי הרצאה 10 15
503 אולמן 14:30-15:30 ד גב איינבינדר בת-שבע
מר זנו חן
תרגול 15
 
    10:30-12:30 ה פרופ'ח בוברובסקי עומר הרצאה 20 21
    14:30-15:30 ד מר זנו חן תרגול 21
 
        פרופ' אתר רמי הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 17:29:02