מקצוע מידע על מקצוע : אותות אקראיים - 044202 (Current)

044202 - אותות אקראיים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044131 אותות ומערכות   (   מקצועות קדם
) 094412 הסתברות מ ו -    
  044131 אותות ומערכות   ( או
) 104222 תורת ההסתברות ו -    
  044130 אותות ומערכות   ( או
) 094412 הסתברות מ ו -    
  044130 אותות ומערכות   ( או
) 104222 תורת ההסתברות ו -    
  044130 אותות ומערכות   ( או
) 104034 מבוא להסתברות ח' ו -    
  044131 אותות ומערכות   ( או
) 104034 מבוא להסתברות ח' ו -    
 
  084733 תהליכים אקראיים במערכות אויר-חלל       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  086733 תהליכים אקראיים במערכות אויר-חלל      


חזרה על מושגים בסיסיים בהסתברות. שערוך. תהליכים אקראיים בזמן רציף ובזמן בדיד. תהליכים אקראיים גאוסיים. מעבר אותות במערכות לינאריות. אנליזה ספקטרלית. סינון לינארי. רעשים פיסיקליים במערכות, מקורות רעש ברשתות חשמליות. תהליכי מרקוב.


הערות
סדנאות רשות, לבחירתכם אחת מהר"מ:
ימי ג', 11.30-12.30
ימי ד', 11.30-12.30
מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 02.02.2020 א
  ה 12.03.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    14:30-16:30 ב פרופ. אתר רמי הרצאה 10 11
    10:30-11:30 ג   תרגול 11
 
    14:30-16:30 ב פרופ. אתר רמי הרצאה 10 12
    10:30-11:30 ד   תרגול 12
 
    14:30-16:30 ג ד"ר בוברובסקי עומר הרצאה 20 21
    17:30-18:30 ב   תרגול 21
 
    14:30-16:30 ג ד"ר בוברובסקי עומר הרצאה 20 22
    17:30-18:30 ג   תרגול 22


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט

נערך בתאריך 25/08/2019 בשעה 07:49:10