מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לעבוד ספרתי של אותות - 044198

044198 - מבוא לעבוד ספרתי של אותות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044130 אותות ומערכות       מקצועות קדם
  044131 אותות ומערכות     או


דגימה ושחזור. התמרת פורייה דיסקרטית ( dft ) קונבולוציה מעגלית. אלגוריתמים לחישוב יעיל של dft. אנליזה ספקטרלית. מבוא לתכן מסננים ספרתיים. פאזה לינארית מוכללת. תכן מסננים בעלי תגובת הלם סופית ( fir ). תכן מסננים אנלוגיים ומסננים ספרתיים בעלי תגובת הלם אינסופית ( iir ). מערכות מרובות קצבים, דצימציה ואינטרפולציה.


הערות
סדנאות רשות תתקיימנה פעם בשבועיים:
בימי ג' ,17.30-19.30 פ' 504
בימי ב' ,8.30-10.30 מ' 351
מתרגל הסדנאות:ויגנר אביעד
מתרגלים: להב אלמוג ( 2 ) גם אחראי,
שניצר טל
ת. מחשב: אלעזרא אור
מועדי בחינות 01/2018 , 2018/2019 חורף תשע"ט סמסטר
חדרבניין שעת בחינה יום תאריך מועד
301
303
304
305
307
309
310
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
13:00-16:00 ה 31.01.2019 א
504
505
506
פישבך
פישבך
פישבך
13:00-16:00 ד 27.02.2019 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2018 , 2018/2019 חורף תשע"ט סמסטר
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
165 בנ.מאייר 10:30-12:30 ב פרופ/ח טלמון רונן הרצאה 10 11
304 אולמן 13:30-14:30 ב גב שניצר טל
מר ויגנר אביעד
תרגול 11
 
165 בנ.מאייר 10:30-12:30 ב פרופ/ח טלמון רונן הרצאה 10 12
507 פישבך 15:30-16:30 ג גב שניצר טל תרגול 12
 
165 בנ.מאייר 10:30-12:30 ב פרופ/ח טלמון רונן הרצאה 10 13
165 בנ.מאייר 09:30-10:30 ד מר להב אלמוג תרגול 13
 
165 בנ.מאייר 10:30-12:30 ב פרופ/ח טלמון רונן הרצאה 10 14
504 פישבך 15:30-16:30 ד מר להב אלמוג תרגול 14
 
        פרופ/ח טלמון רונן הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1975 pientice hall a.v. oppenheim r.w. schafer digital signal processing
  1979 mcgraw-hill andreas antoniou digital filters: analysis and design

נערך בתאריך 25/08/2019 בשעה 08:17:28