מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לעבוד ספרתי של אותות - 044198 (Current)

044198 - מבוא לעבוד ספרתי של אותות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044130 אותות ומערכות       מקצועות קדם
  044131 אותות ומערכות     או


דגימה ושחזור. התמרת פורייה דיסקרטית ( dft ) קונבולוציה מעגלית. אלגוריתמים לחישוב יעיל של dft. אנליזה ספקטרלית. מבוא לתכן מסננים ספרתיים. פאזה לינארית מוכללת. תכן מסננים בעלי תגובת הלם סופית ( fir ). תכן מסננים אנלוגיים ומסננים ספרתיים בעלי תגובת הלם אינסופית ( iir ). מערכות מרובות קצבים, דצימציה ואינטרפולציה.


הערות
סדנת רשות :
ימי ב' ,16.30-18.30 פישבך 504
מתרגל הסדנא : ויגנר אביעד
מתרגלים : להב אלמוג (גם אחראי),
שניצר טל
ת. מחשב :מונין שגיא
מועדי בחינות 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ד 03.07.2019 א
  ו 13.09.2019 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
165 בנ.מאייר 12:30-14:30 ב פרופ/ח טלמון רונן הרצאה 10 11
354 בנ.מאייר 16:30-17:30 ג   תרגול 11
 
165 בנ.מאייר 12:30-14:30 ב פרופ/ח טלמון רונן הרצאה 10 12
505 פישבך 11:30-12:30 ד   תרגול 12
 
165 בנ.מאייר 12:30-14:30 ב פרופ/ח טלמון רונן הרצאה 10 13
505 פישבך 10:30-11:30 ג   תרגול 13
 
165 בנ.מאייר 12:30-14:30 ב פרופ/ח טלמון רונן הרצאה 10 14
505 פישבך 15:30-16:30 ב   תרגול 14
 
        פרופ/ח טלמון רונן הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2018 , 2018/2019 חורף תשע"ט


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1975 pientice hall a.v. oppenheim r.w. schafer digital signal processing
  1979 mcgraw-hill andreas antoniou digital filters: analysis and design

נערך בתאריך 21/03/2019 בשעה 09:39:21