מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לעבוד ספרתי של אותות - 044198 (Current)

044198 - מבוא לעבוד ספרתי של אותות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044130 אותות ומערכות       מקצועות קדם
  044131 אותות ומערכות     או


דגימה ושחזור. התמרת פורייה דיסקרטית ( dft ) קונבולוציה מעגלית. אלגוריתמים לחישוב יעיל של dft. אנליזה ספקטרלית. מבוא לתכן מסננים ספרתיים. פאזה לינארית מוכללת. תכן מסננים בעלי תגובת הלם סופית ( fir ). תכן מסננים אנלוגיים ומסננים ספרתיים בעלי תגובת הלם אינסופית ( iir ). מערכות מרובות קצבים, דצימציה ואינטרפולציה.


הערות
סדנת רשות:
ימי ד', 16.30-18.30
מתרגל הסדנאות: יובל סילמן
מתרגלים: יובל סילמן (גם אחראי),
אלמוג להב ואילון אהרן
תרגילי מחשב: בריין שמיאל
מועדי בחינות 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
חדרבניין שעת בחינה יום תאריך מועד
500
501
502
503
504
505
506
507
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
13:00-16:00 ה 08.07.2021 א
      ד 06.10.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
803 אולמן 10:30-12:30 ב פרופ/ח טלמון רונן הרצאה 10 11
607 אולמן 13:30-14:30 ב מר להב אלמוג תרגול 11
 
803 אולמן 10:30-12:30 ב פרופ/ח טלמון רונן הרצאה 10 12
504 אולמן 13:30-14:30 ג מר סילמן יובל תרגול 12
 
803 אולמן 10:30-12:30 ב פרופ/ח טלמון רונן הרצאה 10 13
    11:30-12:30 ה מר אהרן אילון תרגול 13
 
        פרופ/ח טלמון רונן הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1975 pientice hall a.v. oppenheim r.w. schafer digital signal processing
  1979 mcgraw-hill andreas antoniou digital filters: analysis and design

נערך בתאריך 16/06/2021 בשעה 03:28:13