מקצוע מידע על מקצוע : מערכות ספרתיות - 044145

044145 - מערכות ספרתיות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104016 אלגברה 1/מורחב       מקצועות צמודים
 
  044252 מערכות ספרתיות ומבנה המחשב       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  234145 מערכות ספרתיות      
  234252 מערכות ספרתיות ומבנה המחשב      


אלגברת המיתוג, פונקציות מיתוג, מינימיזציה של פונקציות מיתוג, פונקציות מינימליות ותכונותיהן. המודל הספרתי, ההנחות שביסודו, עקרון הרגנרציה ושערים לוגיים. מסכמים, בוררים ומפענחים. יחידות זיכרון. מערכות עקיבה: תכנונן, תכונותיהן ומגבלותיהן. שקילות מצבים ותכנון מכונות. גילוי תקלות. מבנים רגולריים (שימוש במתגים). ייצוג מספרים וקודים לתיקון שגיאות.


נערך בתאריך 31/10/2020 בשעה 18:29:19