מקצוע מידע על מקצוע : אותות ומערכות - 044131 (Current)

044131 - אותות ומערכות
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044105 תורת המעגלים החשמליים   (   מקצועות קדם
  104214 טורי פורייה והתמרות אינטגרליות ו -    
) 104215 פונקציות מרוכבות א' ו -    
  044105 תורת המעגלים החשמליים   ( או
  104221 פונקצ' מרוכבות והתמרות אינטגרליות ו -    
) 104223 מד"ח וטורי פוריה ו -    
 
  044130 אותות ומערכות       מקצועות ללא זיכוי נוסף


1. אותות רציפים ובדידים - מושגים בסיסיים.
2. מערכות רציפות בזמן ובדידות בזמן - מושגים בסיסיים.
3. אנליזה של מערכת לינארית במישור הזמן.
4. התמרת לפלס.
5. התמרת פוריה ותגובת תדר. אפנון וריבוב.
6. התמרת z ותפקידה במערכות בדידות. משוואות הפרש.
7. התמרת פוריה (רציפה) של אות בדיד ותגובת תדר של מערכת בדידה.
8. תאור מערכות במרחב המצב.מידול מערכות פיסיקליות, לינאריזציה.
9. יציבות של מערכות לינאריות וקבועות בזמן. 10. מערכות משוב: תכונות בסיסיות, יציבות, בקרי pid.


הערות
מתרגלים: כהן אהרון (גם אחראי),
אלעזרא אור, שלו ארז
ת. מחשב: רונן רועי




מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
חדרבניין שעת בחינה יום תאריך מועד
100
101
102
103
104
105
200
201
202
203
204
205
214
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
13:00-16:00 ד 29.01.2020 א
      ה 27.02.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
165 בנ.מאייר 16:30-18:30 א ד"ר בן-דוד גל הרצאה 10 11
280 בנ.מאייר 16:30-18:30 ד
504 אולמן 14:30-16:30 ג גב אלעזרא אור תרגול 11
 
165 בנ.מאייר 16:30-18:30 א ד"ר בן-דוד גל הרצאה 10 12
280 בנ.מאייר 16:30-18:30 ד
802 אולמן 09:30-11:30 ד מר כהן אהרון תרגול 12
 
165 בנ.מאייר 16:30-18:30 א ד"ר בן-דוד גל הרצאה 10 13
280 בנ.מאייר 16:30-18:30 ד
504 אולמן 12:30-14:30 ה מר שלו ארז תרגול 13
 
        ד"ר בן-דוד גל הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , אביב תש"פ
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2018 , 2018/2019 קיץ תשע"ט
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט

נערך בתאריך 16/12/2019 בשעה 10:25:41