מקצוע מידע על מקצוע : אותות ומערכות - 044131

044131 - אותות ומערכות
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044105 תורת המעגלים החשמליים   (   מקצועות קדם
  104214 טורי פורייה והתמרות אינטגרליות ו -    
) 104215 פונקציות מרוכבות א' ו -    
  044105 תורת המעגלים החשמליים   ( או
  104221 פונקצ' מרוכבות והתמרות אינטגרליות ו -    
) 104223 מד"ח וטורי פוריה ו -    
 
  044130 אותות ומערכות       מקצועות ללא זיכוי נוסף


1. אותות רציפים ובדידים - מושגים בסיסיים.
2. מערכות רציפות בזמן ובדידות בזמן - מושגים בסיסיים.
3. אנליזה של מערכת לינארית במישור הזמן.
4. התמרת לפלס.
5. התמרת פוריה ותגובת תדר. אפנון וריבוב.
6. התמרת z ותפקידה במערכות בדידות. משוואות הפרש.
7. התמרת פוריה (רציפה) של אות בדיד ותגובת תדר של מערכת בדידה.
8. תאור מערכות במרחב המצב.מידול מערכות פיסיקליות, לינאריזציה.
9. יציבות של מערכות לינאריות וקבועות בזמן. 10. מערכות משוב: תכונות בסיסיות, יציבות, בקרי pid.


הערות
לתשומת לב הנרשמים: בסמסטר קיץ ניתנות
זכויות מילואים לאנשי מילואים בלבד.
פעילות מתוכננת מראש של עתודאים במהלך
סמסטר קיץ, אינה נחשבת לשירות מילואים
מועדי בחינות 03/2018 , 2018/2019 קיץ תשע"ט סמסטר
חדרבניין שעת בחינה יום תאריך מועד
702
703
אולמן
אולמן
13:00-16:00 א 15.09.2019 א
205 אולמן 17:00-20:00 ג 22.10.2019 ב

מערכת שעות לסמסטר 03/2018 , 2018/2019 קיץ תשע"ט סמסטר
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
165 בנ.מאייר 16:30-20:30 א ד"ר בן-דוד גל הרצאה 10 11
165 בנ.מאייר 16:30-20:30 ב
354 בנ.מאייר 13:30-15:30 א מר שלו ארז תרגול 11
354 בנ.מאייר 13:30-15:30 ב
 
        ד"ר בן-דוד גל הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף

נערך בתאריך 23/01/2020 בשעה 08:03:56