מקצוע מידע על מקצוע : אותות ומערכות - 044131

044131 - אותות ומערכות
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044105 תורת המעגלים החשמליים   (   מקצועות קדם
  104214 טורי פורייה והתמרות אינטגרליות ו -    
) 104215 פונקציות מרוכבות א' ו -    
  044105 תורת המעגלים החשמליים   ( או
  104221 פונקצ' מרוכבות והתמרות אינטגרליות ו -    
) 104223 מד"ח וטורי פוריה ו -    
 
  044130 אותות ומערכות       מקצועות ללא זיכוי נוסף


1. אותות רציפים ובדידים - מושגים בסיסיים.
2. מערכות רציפות בזמן ובדידות בזמן - מושגים בסיסיים.
3. אנליזה של מערכת לינארית במישור הזמן.
4. התמרת לפלס.
5. התמרת פוריה ותגובת תדר. אפנון וריבוב.
6. התמרת z ותפקידה במערכות בדידות. משוואות הפרש.
7. התמרת פוריה (רציפה) של אות בדיד ותגובת תדר של מערכת בדידה.
8. תאור מערכות במרחב המצב.מידול מערכות פיסיקליות, לינאריזציה.
9. יציבות של מערכות לינאריות וקבועות בזמן. 10. מערכות משוב: תכונות בסיסיות, יציבות, בקרי pid.


הערות
מתרגלים : כהן אהרון (גם אחראי),
אלעזרא אור, כהן רגב
ת. מחשב : שלו ארז
מועדי בחינות 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט סמסטר
חדרבניין שעת בחינה יום תאריך מועד
501
600
601
602
603
604
605
606
607
700
701
702
703
704
705
706
707
708
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
13:00-16:00 ד 03.07.2019 א
301
302
303
304
306
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
13:00-16:00 א 15.09.2019 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט סמסטר
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
280 בנ.מאייר 16:30-18:30 א ד"ר בן-דוד גל הרצאה 10 11
280 בנ.מאייר 16:30-18:30 ב
403 פישבך 12:30-14:30 ב גב אלעזרא אור תרגול 11
 
280 בנ.מאייר 16:30-18:30 א ד"ר בן-דוד גל הרצאה 10 12
280 בנ.מאייר 16:30-18:30 ב
507 פישבך 15:30-17:30 ג גב אלעזרא אור תרגול 12
 
280 בנ.מאייר 16:30-18:30 א ד"ר בן-דוד גל הרצאה 10 13
280 בנ.מאייר 16:30-18:30 ב
504 פישבך 11:30-13:30 ה מר כהן אהרון תרגול 13
 
405 פישבך 08:30-10:30 ב פרופ/ח גלבוע גיא הרצאה 20 21
405 פישבך 09:30-11:30 ג
404 פישבך 12:30-14:30 א מר כהן רגב תרגול 21
 
405 פישבך 08:30-10:30 ב פרופ/ח גלבוע גיא הרצאה 20 22
405 פישבך 09:30-11:30 ג
165 בנ.מאייר 13:30-15:30 ג מר כהן אהרון תרגול 22
 
405 פישבך 08:30-10:30 ב פרופ/ח גלבוע גיא הרצאה 20 23
405 פישבך 09:30-11:30 ג
404 פישבך 14:30-16:30 ד מר כהן רגב תרגול 23
 
        פרופ/ח גלבוע גיא הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף

נערך בתאריך 23/01/2020 בשעה 08:12:44