מקצוע מידע על מקצוע : אותות ומערכות - 044131 (Current)

044131 - אותות ומערכות
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044105 תורת המעגלים החשמליים   (   מקצועות קדם
  104214 טורי פורייה והתמרות אינטגרליות ו -    
) 104215 פונקציות מרוכבות א' ו -    
  044105 תורת המעגלים החשמליים   ( או
  104221 פונקצ' מרוכבות והתמרות אינטגרליות ו -    
) 104223 מד"ח וטורי פוריה ו -    
 
  044130 אותות ומערכות       מקצועות ללא זיכוי נוסף


1. אותות רציפים ובדידים - מושגים בסיסיים.
2. מערכות רציפות בזמן ובדידות בזמן - מושגים בסיסיים.
3. אנליזה של מערכת לינארית במישור הזמן.
4. התמרת לפלס.
5. התמרת פוריה ותגובת תדר. אפנון וריבוב.
6. התמרת z ותפקידה במערכות בדידות. משוואות הפרש.
7. התמרת פוריה (רציפה) של אות בדיד ותגובת תדר של מערכת בדידה.
8. תאור מערכות במרחב המצב.מידול מערכות פיסיקליות, לינאריזציה.
9. יציבות של מערכות לינאריות וקבועות בזמן. 10. מערכות משוב: תכונות בסיסיות, יציבות, בקרי pid.


הערות
מתרגלים: שלו ארז( 1 ) (גם אחראי), כהן
עידו( 2 ), רונן רועי ( 1 ), זיו רון ( 2 ),
חואלד עביר ( 1 )
ת. מחשב: רונן רועי
מועדי בחינות 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 06.07.2020 א
  ה 17.09.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
280 בנ.מאייר 10:30-12:30 א פרופ. שורץ אדם הרצאה 10 11
280 בנ.מאייר 10:30-12:30 ד
  אולמן 10:30-12:30 ב מר זיו רון תרגול 11
 
280 בנ.מאייר 10:30-12:30 א פרופ. שורץ אדם הרצאה 10 12
280 בנ.מאייר 10:30-12:30 ד
203 אולמן 14:30-16:30 ב מר זיו רון תרגול 12
 
280 בנ.מאייר 10:30-12:30 א פרופ. שורץ אדם הרצאה 10 13
280 בנ.מאייר 10:30-12:30 ד
351 בנ.מאייר 08:30-10:30 ג מר כהן עדו תרגול 13
 
280 בנ.מאייר 10:30-12:30 א פרופ. שורץ אדם הרצאה 10 14
280 בנ.מאייר 10:30-12:30 ד
302 אולמן 12:30-14:30 ג מר כהן עדו תרגול 14
 
280 בנ.מאייר 16:30-18:30 א ד"ר בן-דוד גל הרצאה 20 21
280 בנ.מאייר 16:30-18:30 ד
234 אמדו 16:30-18:30 ג מר שלו ארז תרגול 21
 
280 בנ.מאייר 16:30-18:30 א ד"ר בן-דוד גל הרצאה 20 22
280 בנ.מאייר 16:30-18:30 ד
352 בנ.מאייר 14:30-16:30 ד מר רונן רועי תרגול 22
 
280 בנ.מאייר 16:30-18:30 א ד"ר בן-דוד גל הרצאה 20 23
280 בנ.מאייר 16:30-18:30 ד
351 בנ.מאייר 09:30-11:30 ה גב חואלד עביר תרגול 23
 
        פרופ. שורץ אדם הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף

נערך בתאריך 29/05/2020 בשעה 23:16:49