מקצוע מידע על מקצוע : אותות ומערכות - 044131 (Current)

044131 - אותות ומערכות
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044105 תורת המעגלים החשמליים   (   מקצועות קדם
  104214 טורי פורייה והתמרות אינטגרליות ו -    
) 104215 פונקציות מרוכבות א' ו -    
  044105 תורת המעגלים החשמליים   ( או
  104221 פונקצ' מרוכבות והתמרות אינטגרליות ו -    
) 104223 מד"ח וטורי פוריה ו -    
 
  044130 אותות ומערכות       מקצועות ללא זיכוי נוסף


1. אותות רציפים ובדידים - מושגים בסיסיים.
2. מערכות רציפות בזמן ובדידות בזמן - מושגים בסיסיים.
3. אנליזה של מערכת לינארית במישור הזמן.
4. התמרת לפלס.
5. התמרת פוריה ותגובת תדר. אפנון וריבוב.
6. התמרת z ותפקידה במערכות בדידות. משוואות הפרש.
7. התמרת פוריה (רציפה) של אות בדיד ותגובת תדר של מערכת בדידה.
8. תאור מערכות במרחב המצב.מידול מערכות פיסיקליות, לינאריזציה.
9. יציבות של מערכות לינאריות וקבועות בזמן. 10. מערכות משוב: תכונות בסיסיות, יציבות, בקרי pid.


הערות
מתרגלים: ארז שלו (גם אחראי), עידו
כהן ורון זיו
תרגילי מחשב: רועי רונן
תרגילים יבשים: שגיא מונין
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 16.02.2021 א
  ב 15.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    16:30-18:30 א ד"ר בן-דוד גל
פרופ. שורץ אדם
הרצאה 10 11
    16:30-18:30 ד
    14:30-16:30 ב מר זיו רון תרגול 11
 
    16:30-18:30 א ד"ר בן-דוד גל
פרופ. שורץ אדם
הרצאה 10 12
    16:30-18:30 ד
    08:30-10:30 ג מר זיו רון תרגול 12
 
    16:30-18:30 א ד"ר בן-דוד גל
פרופ. שורץ אדם
הרצאה 10 13
    16:30-18:30 ד
    08:30-10:30 ד מר כהן עידו תרגול 13
 
    16:30-18:30 א ד"ר בן-דוד גל
פרופ. שורץ אדם
הרצאה 10 14
    16:30-18:30 ד
    10:30-12:30 ה מר שלו ארז תרגול 14


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 31/10/2020 בשעה 17:48:03